Ağız, Tükürük Bezi, Boyun Hastalıkları ve Baş Boyun Kanserleri

Fotograflar

 

Alt dudak kanseri cerrahi tedavisi (W rezeksiyonve primer kapatma).

Brankial kist BT görünümü.

Brankial kist BT görünümü.

Brankial kistin ameliyat ile çıkartılması.

 

Boyun anatomik yapıları.

 

Glomus karotikum MR anjiografi görünümü.

Glomus karotikum ameliyat görünümü.

İleri derecede büyük bademcikler.

 

Tonsil (bademcik) kanseri.

Tonsil (bademcik) lenfoma.

Boyunda abse BT görünümü.

Alt yanak iç yüzünde tümör.

Boyun disseksiyonu ameliyatı.

Boyun disseksiyonu ameliyatı (şematik).

Yan hava yolu grafisinde tıkayıcı (obstrüktif) adenoid (geniz eti).

Boyunda çoklu abseler.

Tükrük bezi iltihabı (sialoadenitis).

Tükrük bezi taşı (sialolith).

Tiroglossal kist BT görünümü.

Akut tonsillit (bademcik iltihabı).

 

Alt dudak kanseri ameliyatı (vermillektonemi).


İleri derecede büyük ve tıkayıcı bademcikler.

 


İki taraflı (bilateral) glomus caroticum BT görüntüsü.