Prof. Dr. ENİS ALPİN GÜNERİ

Katıldığı Bilimsel Etkinlikler

1. Uluslararası Otolaringolojide Ve Sanat Dallarında Disfoni Sempozyumu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 8-11 Ekim 1990, İstanbul.

2. XXI. Ulusal Otorinolaringoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-12 Ekim 1991, Antalya.

3. Maksillo-Fasiyal Cerrahi Simpozyumu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 24-25 Ekim 1992, İzmir.

4. Total Larenjektomi Sonrası Ses Restorasyonu Kursu. Şişli Etfal Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği. 18-19 Haziran 1993, İstanbul.

5. XV. World Congress Of Otorhinolaryngology & Head And Neck Surgery. June 20-25 1993, İstanbul.

6. Workshop On Otoneurology And Phonosurgery. June 26-27 1993, Bayındır Tıp Merkezi, Ankara.

7. XXIII. Ulusal Otorinolaringoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya.

8. XII. Hacettepe Kbb Alumni Toplantısı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 20-21 Haziran 1996, Ankara.

9. Pediatrik Otolarengoloji Sempozyumu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 1-4 Eylül 1996, İstanbul.

10. I. International Voice Symposium. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. October 24-26 1996, Ankara.

11. Ege Onkoloji Günleri, Baş Boyun Kanserleri Simpozyumu. 1-2 Nisan 1997, İzmir.

12. International Center For Otologic Training (Icot) Intensive Course İn Otologic Medicine And Surgery, Georgia Ear Institute. July 13-26 1997, Savannah Georgia.

13. I. Selçuk Kafatabanı Ve Kraniofasiyal Cerrahi Günleri. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 5-7 Eylül 1997, Konya.

14. XXIV. Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 23- 27 Eylül 1997, Antalya.

15. Klinik Eğitim Becerileri Kurs Programı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. 24-27 Kasım 1997, İzmir.

16. Probleme Dayalı Öğrenim Kurs Programı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi. 27-30 Nisan 1998, İzmir.

17. Koklear İmplantasyon (Toplantı Sekreteri). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 3-5 Eylül 1998, İzmir.

18. Macrolides in the new millenium: International Consensus Conference. October 9-11 1998, Crete, Greece.

19. Kbb’ de Uluslararası Konferanslar Dizisi-Iı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 6-7 Kasım 1998, İzmir.

20. SSK Eğitim Hastanesi Kbb Günleri- Iı. Ssk İzmir Eğitim Hastanesi Kbb Kliniği. 8-9 Nisan 1999, İzmir.

21. Endoscopic Sinus Surgery Course. International Hospital, İstanbul. 7-9 May 1999.

22. XXIII. Annual Meeting Of The Politzer Society: Otology 2000. University Of Zurich, August 15-19 1999, Zurich, Switzerland.

23. Ses Hastalıklarında Tanı Ve Tedavi Kursu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, 28-30 06 1999 Ankara.

24. XXV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi. 18-22 101999, İzmir.

25. Kbb-Baş Boyun Cerrahisi’ nde Yenilikler. Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. 16.11.1999, Ankara.

26. Otoloji, Nörootoloji Ve Kafatabanı Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 24-26 11 1999, İstanbul.

27- Otorinolarengolojik Alerji. Uludağ 2000 Kbb Günleri. 2- 5 Mart 2000, Bursa.

28- Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulamalı Eğitim Kursu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 5-7 Mayıs 2000, İzmir.

29- IV. European Congress Of Oto-Rhino-Laryngology, Head And Neck Surgery (Eufos 2000). May 13-18, 2000 Berlin.

30- Instructional Sessions On Otology. IV. European Congress Of Oto-Rhino Laryngology, Head And Neck Surgery. May 13-18, 2000 Berlin.

31- Kbb’ Da Uluslar Arası Konferanslar Dizisi-Iıı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 3-5 Kasım 2000, İzmir.

32- XIX. Congress Of The European Academy Of Allergology And Clinical Immunology. 1- 5 July 2000.

33- Cochlear Implant Workshop. November 30- December 2 2000, University Hospital Zurich, Switzerland.

34- Ses Hastalıklarında Tanı Ve Tedavi Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı Ve Profesyonel Ses Derneği, Ankara. 20-22 Haziran 2001.

35- XXVI. Ulusal Otorinolaringoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 22- 26 Eylül 2001, Antalya.

36- Otitis Media Bugün. Uludağ 2002 Kbb Günleri. 21- 24 Mart 2002, Bursa.

37- Uluslararası Katılımlı Ses Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı. 2- 5 Mayıs 2002, Aydın.

38- I. Ulusal Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. 26- 28 Eylül 2002, Ankara.

39- Fonksiyonel Ve Plastik Burun Cerrahisi. Kbb’ Da Uluslar Arası Konferanslar Dizisi- Iv. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 10- 12 Ekim 2002, İzmir.

40- Otorinolarengoloji 2002 Güncel Yenilikler (Uluslararası Katılımlı). Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı. 16-19 Ekim 2002, Ankara.

41- İç Kulak Hastalıkları Ve Koklear İmplantasyon Sempozyumu 3. 24- 25 Ekim 2002, İzmir.

42- Dokuz Eylül Baş Boyun Kanserleri Grubu 1. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu. 6 Haziran 2003, İzmir.

43- XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 4-9 Ekim 2003, Antalya.

44- 3. Otoskop Grubu Sempozyumu. 31 Ekim- 2 Kasım 2003, Denizli.

45- 3. Akademi Toplantısı. 15- 18 Nisan 2004, Adana.

46- Freiburg Üniversitesi Kbb Anabilim Dalı’nda Ziyaretçi. 21-30 Nisan 2004, Almanya.

47- 7th European Symposium On Paediatric Cochlear Implantation. 2- 5 May 2004, Geneve, Switzerland.

46- II.KBB’da Harvard Uygulamaları Sempozyumu. 17- 19 Mayıs 2004, İstanbul.

47- Nucleus Contour Advance Workshop. June 24-26 2004, Cochlear Training And Education Centre, Mechelen, Belgium.

48- Baş Boyun Kanserlerinde Multidisipliner Yaklaşım. 25-28 Eylül 2004, Çeşme, İzmir.

49- 5th European Congress Of Oto-Rhino-Laryngology Head Neck Surgery. September 11-16, 2004, Rodos-Kos.

50- 3. Akademi Toplantısı. 14- 17 Nisan 2005, Çeşme, İzmir.

51- Vertigo Masterclass: Herman Kingma 26 Nisan 2005, İzmir.

52- II. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 28- 29 Nisan 2005, İstanbul.

53- XXVIII. Türk Otorinolarengoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 21- 26 Mayıs 2005, Antalya.

54- Course in microsurgery in Otology & Neurootology. 4-9 Temmuz 2005, Bordeaux France.

55- Rinolojide Güncel Başlıklar. Dokuz Eylül Üniversitesi Kbb Günleri Iı. 7- 11 Eylül 2005, Çeşme, İzmir. (Toplanti Sekreteri).

56- International Course On Cochlear İmplants İn Adults And Children: Option Surgery. October 18-20 2005, Leiden University Medical Center, Netherlands.

57- Kbb’ De Uluslararası Konferanslar Dizisi-Vı. Rinoplasti Ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı. 10-13 Kasım 2005, İzmir.

58- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Kanıta Dayalı Onkoloji 2. 16-18 Şubat 2007, İzmir (Bilimsel Kurul Üyesi).

59- Kulak Burun Boğaz’da Harvard Uygulamaları 3. Sempozyumu 17 Mayıs 2006 – 21 Mayıs 2006, Kuşadası Pine Bay – Aydın.

60- Uludağ 2006 Kbb Günleri 02.03.2006 – 05.03.2006 Grand Yazıcı Otel – Uludağ- Bursa

61- III. Dünya Ses Kongresi, 19 – 22 Haziran 2006, İstanbul.

62- 5. İç Kulak Hastalıkları Ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu 14.09.2006 – 15.09.2006 Çeşme – İzmir.

63- Nöro-Otoloji Sempozyumu – 2 26.10.2006 – 30.10.2006 Antalya

64- EONO: Ege Otoloji Nörootoloji Ve Odyoloji Grubu Toplantısı: Vestibüler Sistem Patolojileri. 21 Şubat 2007, Manisa.

65- BAHA Kemiğe İmplante İşitme Cihazı Workshop. 2 Mart 2007, İstanbul.

66- Videokonferanslar-5:Kbb’de Güncel Konular. 31 Mart-1 Nisan 2007, Adana.

67- Türk ORL Klinikleri Dergisi Mezuniyet Sonrası Kursu-Iı. S.B. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi. 07.04.2007 – 08.04.2007, Ankara.

68- 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

69- Otolojide Güncel Başlıklar 06.09.2007 – 09.09.2007 Çeşme Sheraton Hotel. (Toplantı Sekreteri).

70- IV. Koklear İmplantasyon Ve Ono Kongresi 22.11.2007 – 24.11.2007 Hilton- İzmir.

71- Uludağ 2008 Kbb Günleri-Geriatrik Otorinolaringoloji 06.03.2008 – 09.03.2008 Grand Yazıcı Otel – Uludağ Bursa.

72- Videokonferanslar-6 22.03.2008 – 23.03.2008 Hilton – Adana.

73- Ses Hastalıklarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 19.04.2008 – 20.04.2008 Etap Altınel – Ankara.

74- Pediatrik Otorinolarengoloji Günleri-Cerrahpaşa Kbb 20.Akademik Hafta 05.05.2008 – 07.05.2008 İstanbul

75- 8.Uluslararası KBB BBC Kongresi 15.05.2008 – 17.05.2008 Ankara.

76- 8th. International Cholesteatoma And Ear Surgery Congress 15.06.2008 – 20.06.2008 Antalya.

77- AAO-HNSF Annual Academy Meeting, Chicago, Il September 21-24, 2008.

78- 30.Türk Ulusal Kbb-Bbc Kongresi 08.10.2008 – 12.10.2008 Antalya

79- 6. İç Kulak Hastalıkları Ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu 29.10.2008 – 31.10.2008 Kuşadası

80- 7. EONO Toplantısı 24.12.2008 – 24.12.2008 İzmir

81- Timpanoplastide Kıkırdak Kullanımı. TKBBV İzmir Şubesi Paneli 27.02.2009 – 27.02.2009 Alsancak –İzmir

82- 7.Videokonferanslar 21.03.2009 – 22.03.2009 Hilton – Adana

83- 7.Akademi Toplantısı 09.04.2009 – 12.04.2009 Antalya- Gloria Golf Resort

84- 9. European Symposium On Paediatric Cochlear Implantation 14.05.2009 – 17.05.2009 Warsaw – Poland

85- IFOS Dünya Kongresi 2009 01.06.2009 – 05.06.2009 Sao Paulo, Brazil.

86- Solunum Zirvesi 05.08.2009 – 09.08.2009 Kaçkar Dağları – Ayder Yaylası

87- 31. Türk Ulusal Kbb-Bbc Kongresi 29.10.2009 – 01.11.2009 Antalya

88- 5. Koklear İmplantasyon, Otoloji, Nörootoloji Odyoloji Kongresi 04.11.2009 – 07.11.2009 Eskişehir

89- 8. Video Konferanslar, 27.03.2010 – 28.03.2010. Hilton – Adana.

90- 9.Uluslararası Kbb-Bbc Kongresi, 08.04.2010 – 10.04.2010. Ankara.

91- TKBBV 8.Akademi Toplantısı, 15.04.2010 – 18.04.2010. Ottoman Palace – Antakya.

92- Dokuz Eylül KBB Günleri – 4 (Prof. Dr. Kerim Ceryan Onuruna) KBB’ de Güncel Başlıklar, 06.05.2010 – 09.05.2010. İzmir. (Toplantı Başkanı).

93- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 21.Akademik Hafta- Otoloji Norotoloji Günleri, 10.05.2010 – 12.05.2010, Four Seasons Otel – İstanbul

94- ESP 2010 (European Society Of Pediatric Otorhinolaryngology, 05.06.2010- 08.06.2010, Pamplona-Spain.

95- 11th International Conference On Cochlear Implants And Other Implantable Auditory Technologies, June 30- July 3, 2010 Stockholm.

96- Denge Bozukluğuna Pratik Yaklaşım. 5. Ulusal Odyoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2010, İzmir (Düzenleme Kurulu Üyesi).

97- BPPV. Vertigo Akademi (Düzenleme Kurulu Üyesi). 2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 30 Eylül – 3 Ekim 2010

98- 7. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer Implantasyon sempozyumu 13-16 Ekim 2010, Bodrum.

99- 32. Ulusal Kbb Kongresi 27-31 Ekim 2010, Antalya.

100- Sixth International Symposium on Meniere’s Disease and Inner Ear Disorders, Kyoto, Japan, November 14- 17, 2010.

101- 15. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 8-12 Aralık 2010, İstanbul.

102- Kocaeli KBB Günleri 4-5 Kasım 2010, Kocaeli.

103- Preoperatif değerlendirme, Ameliyathane düzeni (Konferans). A’ dan Z’ ye Timpanoplasti: Nasıl Yapıyorum. 05.03.2011 – 05.03.2011 Crowne Plaza – Ankara.

104- Mersin Kadavra Diseksiyon Günleri, 07.03.2011 – 11.03.2011, Mersin.

105- BPPV’ ye Yaklaşım (Konferans). VİDEOKONFERANSLAR- 9, 18.03.2011 – 20.03.2011, Adana.

106- Vertigo Masterclass, 1- 3 April 2011, Maastricht, Hollanda.

107- 9. Akademi Toplantısı, 14.04.2011 – 17.04.2011, Dalaman, Muğla.

108- Surgical Techniques in ENT, 22.04.2011 – 24.04.201, Kuşadası.

109- 10. European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 12.05.2011 – 15.05.2011, Athens Greece.

110- 30 th Congress of EAACI. 11.06.2011 – 15.06.2011, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi – İstanbul.

111- 13th Symposium on Cochlear Implants in Children. July, 14-16, 2011, Cicago, USA.

112- 3.SOLUNUM ZİRVESİ, 27.07.2011 – 31.07.2011, Ayder – RİZE.

113- CERRAHPAŞA KBB-ANATOMİ AD TEMPORAL KEMİK DİSEKSİYON KURSU

07.10.2011 – 09.10.2011, Cerrahpaşa TF, İstanbul.

114- 2.VERTİGO AKADEMİ TOPLANTISI, 14-15 Ekim 201, Magosa, KKTC.

115- 33.TÜRK ULUSAL KBB-BBC KONGRESİ, 26.10.2011 – 30.10.2011, Susesi Otel – ANTALYA

116- BPPV. 2.VERTİGO AKADEMİ TOPLANTISI, 14-15 Ekim 201, Magosa, KKTC (Toplantı Düzenleme Kurulu Üyesi).

117- Vertigo, panel. 6. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, 24.11.2011 – 27.11.2011, Adana HiltonSA Otel.

118- Temporal kemik disseksiyon kursu, eğitici. 6. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, 24.11.2011 – 27.11.2011, Adana HiltonSA Otel.

119- Fonksiyonel kulak cerrahisi ve odyolojik değerlendirme, moderatör. 18. İSTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU, 15-18 Aralık 2011, 2. Otoloji-Nörootoloji Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu.

120- Vertigoya Yaklaşım. Gaziantep KBB Derneği ve TKKB BBC Yöresel Dernekler Ortak Toplantısı, 14.01.2012, Gaziantep.

121- Günümüzde Otitis Media, TKBB BBC Vakfı İzmir Şubesi ve Ege Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği Paneli, 06.01.2012, İzmir.

122- 6. Ulusal Larengoloji Kongresi. 17-18 Şubat 2012, Ankara.

123- Otitis media’nın 24 güncel başlığı, 25 Şubat 2012, Ankara.

124- Meniere hastalığı. 08.03.2012 TKBBV Ankara Şubesi Paneli, ANKARA

125- Vertigo Semptomunda Tedaviye Yönelik Yaklaşım. 23.03.2012, TKBBV İzmir Şubesi ve Ege Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği Paneli, İzmir.

126- Vertigo sempozyumu 24.03.2012, Eskişehir.

127- VİDEOKONFERANSLAR 10. 31.03.2012 – 01.04.2012, Adana.

128- II. CERRAHPAŞA KBB-ANATOMİ AD TEMPORAL KEMİK DİSEKSİYON KURSU, 13-14 Nisan 2012 Cerrahpaşa TF, İstanbul.

129- Transtemporal Transpetrosal Approaches Cadaver Dissection Course. May 2th 2012, Mersin, Turkey.

130- 2.ULUSAL OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, 10- 13 Mayıs 2012 Antalya.

131- Pediatrik Hava Yolu Obstrüksiyonu 18.05.2012. TKBBV İzmir Şubesi ve Ege Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği Paneli, İzmir.

132- Vertigo Masterclass Izmir, 19.05.2012, İzmir (Toplantı düzenleyicisi).

133- Fourth Asian Conference on Balance Disturbances, 2nd June 2012, Manila, Philippines.

134- 8. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu 05.09.2012 – 08.09.2012 Kapadokya, Türkiye.

135- Vertigoya Pratik Yaklaşım- III 15.09.2012. Bayındır Hastanesi, Ankara.

136- İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 4. Kongresi 20-23 Eylül 2012, Girne, KKTC.

137- 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

10-14 Ekim 2012, Antalya.

138- 13. International Meeting of Mediterranean Society of Otology and Audiology ( MSOA ). Naples, Italy, 26- 29.10. 2012 .

139- VERTIGO ACADEMY INTERNATIONAL (Bilimsel Kurul üyesi). 15.11.2012 – 18.11.2012, Antalya TURKEY

140- İSTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 13.12.2012 – 14.12.2012, İstanbul.

141- TİNNİTUS: TANI VE TEDAVİDE NEREDEYİZ? Ege Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği Paneli 21.12.2012, İzmir.

142- 3.Temporal Kemik Diseksiyonu Kursu, 25.01.2013 – 26.01.2013 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

143- İşitme Kayıplarına Yaklaşım, 09.02.2013 – 09.02.2013, Bayındır Hastanesi, Ankara.

144- Tüm yönleriyle derin boyun enfeksiyonları, 15.03.2013 – 15.03.2013, İzmir KBB ve BBC Hekimleri Derneği Paneli, İzmir.

145- Vertigoda Tedavi -3, 23.03.2013 – 23.03.2013, İstanbul.

146- 11.Videokonferanslar, 29.03.2013 – 31.03.2013, ADANA HİLTON OTEL.

147- Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. FIRAT DİCLE HAVZASI KBB ETKİNLİĞİ 18.04.2013 – 20.04.2013, ELAZIĞ.

148- Konka hastalıklarında tanı ve tedavi seçenekleri, İzmir KBB ve BBC Hekimleri Derneği Paneli, 03.05.2013 – 03.05.2013, İzmir.

149- ESPCI 2013- 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 23.05.2013 – 26.05.2013, ICEC- Rumeli Building, İstanbul

150- IFOS WORLD CONGRESS, 01.06.2013 – 06.06.2013, Seoul – Korea.

151- 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi, 5-8 Eylül 2013 Gaziantep.

152-Vertigoya Pratik Yaklaşım kursu- 14 Eylül 2013, Bayındır Hastanesi Söğütözü, Ankara

152- 35. Ulusal KBB BBC Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

153- 29th Politzer Society Meeting, 14-17 November, 2013 Antalya, Turkey.

154- 4. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, Istanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi. 6-7 Aralik 2013.

155- 24.İSTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU. 19-21 Aralık 2013.

156- EAONO Vertigo Committee Meeting. 30th Jan- 2nd Feb 2013, Rome.

157-  4. TKBBV-MSOA Kış Toplantısı 22 Şubat 2014, Ankara.

158- Kolesteatom Tedavisine Güncel Yaklaşım. Ege KBB BBC Hekimleri Dernegi Paneli. Kaya Otel, Izmir, 28.02.2014.

159- Temporal kemik diseksiyon ve koklear implant kursu. 21.03.2014 - 22.03.2014. KONYA.

160- VİDEOKONFERANSLAR 2014. 27.03.2014 - 29.03.2014. Adana Hilton Hotel.

161- 5.Cerrahpaşa Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 01.04.2014 - 02.04.2014. Courtyard Marriot – İstanbul.

162- 11. Akademi Toplantısı. 24.04.2014 - 27.04.2014. İzmir.

163- III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 01.05.2014 - 04.05.2014. Antalya.

164- 3. Iranian CI congress, Tehran, 9-12 May 2014.

165- Temporal bone dissection course on fresh frozen cadavers. May 30, June 1, 2014, Vienna, Austria.

166- 61th Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS) meeting, Istanbul, August 24-28, 2014.

167- 9. İç kulak Hastalıkları ve Kokleer Implant Sempozyumu. 3- 5 Eylül 2014, Cesme, İzmir.

168- EGE KBB KADAVRADA DİSSEKSİYON GÜNLERİ. 17.10.2014 - 21.10.2014. Ege Üniv.Tıp Fak. Hastanesi Muhiddin Erel Amfisi ve Anatomi Anabilim Dalı Kadavra Salonu.

169- Laringotrakeal Stenoz Cerrahisi ve Diseksiyon Kursu. 31.10.2014 - 01.11.2014. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir.

170- 36. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

171- Vertigo'ya Pratik Yaklasim-5. 29 Kasim 2014. Bayindir Hastanesi, Ankara.

172- Ossiküloplasti ve Endoskopik Kulak Cerrahisi. 06.12.2014 - 06.12.2014. Divan Otel – Gaziantep.

173- TKBBBBC Otoloji Norootoloji Okulu, 12-13 Subat 2015, Ankara.

174- VERTİGO : Günümüz ve Gelecek. 20.02.2015 - 21.02.2015. Bayındır Hastanesi Söğütözü Ankara.

175- Ege KBB BBC Hekimleri Derneği Ossiküloplasti Paneli. 27.02.2015 - 27.02.2015. Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir.

176- Ege KBB BBC Hekimleri Derneği Oticon Medical Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 28 Şubat-1 Mart 2015, İzmir.

177-EAONO Vertigo Kılavuzları toplantısı.13.03.2015 - 13.03.2015. Ramada Otel Harbiye –İstanbul.

178- 6.Cerrahpaşa Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 14.03.2015 - 15.03.2015. İstanbul.

179- 13.VİDEOKONFERANSLAR. 27.03.2015 - 29.03.2015. Hilton – Adana.

180- 1st World Congress on Endoscopic Ear Surgery 19-25 April 2015 Dubai, UAE.

181- APSCI-2015. 30.04.2015 - 03.05.2015. BEIJING - CHINA.

182- 8.ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ. 08.05.2015 - 09.05.2015. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi.

183- Olgularla Vertigo. Ege KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği. 08.05.2015 Ege Üniversitesi, İzmir.

184- Kokleer Implant Cerrahisinde Zor Olgular (Konferans). Kokleer İmplant Sempozyumu ve canlı cerrahi uygulaması.. 13.05.2015 - 13.05.2015. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İzmir.

185- 2.VERTIGO ACADEMY INTERNATIONAL. 22.05.2015 - 23.05.2015. Moscow – Russia.

186- 12th EFAS Congress 2015. 27.05.2015 - 30.05.2015. Istanbul

187- II. Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2015, İzmir.

188- 12.ESPCI. 18.06.2015 - 21.06.2015. Toulouse – France

189- Temporal Bone Dissection Course as part of EAONO TEPONE Project. 02.09.2015 - 03.09.2015. Acibadem University - Ataşehir- ISTANBUL – TURKEY.

190- Key Opinion Leader Visit to Oticon. September 17- 19, 2015. Copenhagen, Denmark.

191- 7. Temporal Kemik Diseksiyon Kadavra Kursu. 3-4 Ekim 2015, İstanbul. 

192- 7th Int Symposium on Menière's Disease and Inner Ear Disorders.17-20 Ocotber, Rome Italy.

193- Tinnitus Panel. Ege KBB BBC Hekimleri Dernegi. 23. 10. 2015, Izmir.

194- 37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi. 28. 9- 1. 10. 2015, Antalya.

195- 8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi 12-15 11 2015, Samsun.

196- Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, 27-28 11 2015, Elazığ.