Kemiğe İmplante İşitme Cihazları

Kemiğe İmplante İşitme Cihazları

Kemiğe implante edilen işitme cihazı (Bone anchored hearing aid: BAHA) iletim tipi işitme kayıplarında ve tek taraflı sensorinöral (iç kulak tipi) işitme kayıplarında uygulanan etkili bir tedavi seçeneğidir.

5 (beş) yaşından küçük hastalarda ya da genel durumu cerrahi uygulamaya elverişli olmayan hastalara kafa bandı ya da benzeri bir ataçmanla uygulanabilir. 5 (beş) yaş ve üzerinde, bilateral işitme kaybı olan ve her 2 (iki) kulakta da konvansiyonel işitme cihazlarından fayda görmeyen veya tıbbi gerekçesiyle kullanılamayan ve kemik yolu işitme eşiği 500, 1000, 2000 ve 4000 Hz’ de 60 dB’i aşmayan, iletim veya mikst tip işitme kaybı olan ve konuşmayı ayırt etme skoru %60 ve üzerinde olan hastalarda aşağıdaki kriterlerden en az birinin varlığında uygulanır:

a) Bilateral aural atrezi,

b) Tek taraflı aural atrezi varlığında diğer kulakta 18 yaş ve altı hastalarda 30 dB ve üzerinde, erişkin hastalarda 40 dB ve üzerinde kalıcı işitme kaybı,

c) Cerrahi ile düzeltilemeyen bilateral konjenital dış ve orta kulak anomalileri ve yaygın timpanoskleroz olguları

d) Bilateral mastoidektomi kavitesi

e) Tedaviye dirençli kronik eksternal otit,

e) Bir kulakta total işitme kaybı olup diğer kulakta iletim tipi veya mikst tipi işitme kaybı.

 

Cerrahi

Lokal anestezi altında küçük bir kesi yapılarak kulak arkası kemiğe diş implantlarına benzer bir implant vida yerleştirilir ve bunun üzerine bir mıknatıs konur (bazı modellerde implant ciltten çıkacak şekilde bırakılabilir). Yara iyileşmesi sonrası kemik vibrasyonu sağlayan işitme cihazı mıknatıs aracılığı ile deri üzerinden içerideki implant vida ile temas sağlar. Dış ortamdan gelen ses uyaranları güçlendiriidikten sonra kemik iletimi aracılığı ile aynı taraf, karşı taraf veya her iki iç kulağı titreştirerek işitmeyi sağlar. Klasik işitme cihazları ise sesi güçlendirerek kulak zarına, oradan da kulak kemikçikleri aracılığı ile iç kulağa iletir. Yani kemiğe implante işitme cihazı orta kulak kemikçikleri olmayan, klasik işitme cihazlarını çeşitli nedenler ile kullanamayan veya bir taraf kulağı hiç duymayan hastalar için çok etkili bir tedavi seçeneğidir.

Aşağıda bu ameliyata ait bazı görüntüler verilmiştir: