Prof. Dr. ENİS ALPİN GÜNERİ

Kitap Editörlükleri ve Kitap Bölümleri

1. Uzm.Dr. Yüksel OLGUN,Prof.Dr. Enis Alpin GÜNERİ, "Bilateral Koklear İmplantasyon", Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisinde Güncel Yaklaşım-Koklear İmplantasyon, Edt: Prof.Dr.Metin ÖNERCİ,Prof.Dr.Özgür Yiğit, 1305-4724,Hacettepe Üniversiteleri basımevi,(2015), Syf.235- 237,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

2. Prof.Dr. Enis Alpin GÜNERİ, "BPPV", Otoloji ve Nöro-otoloji, Edt: Onur Çelik, ISBN: 978-605- 62268-3-0,Elit Ofset,(2013), Syf.483-502,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

3. Prof.Dr. Enis Alpin GÜNERİ, "Kulak embriyolojisi ve doğumsal kulak hastalıkları", Otoloji ve Nöro- otoloji, Edt: Onur Çelik, ISBN: 978-605-62268-3-0,Elit Ofset,(2013), Syf.1-23,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

4. Prof.Dr. Enis Alpin GÜNERİ,Başak MUTLU, "Vestibüler rehabilitasyon", Otoloji ve Nöro-otoloji, Edt: Onur Çelik, ISBN: 978-605-62268-3-0,Elit Ofset,(2013), Syf.889-892,Bilimsel kitap,Kitap içi bölüm/Makale, Doçentlik sonrası

5. Prof.Dr. Enis Alpin GÜNERİ,"Otoskleroz özel sayısı. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Özel Yıl: 2009 Cilt: 2 Sayı:3", Edt: Prof.Dr.Cem Terzi, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara,,(2009),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası

6. Prof.Dr. Enis Alpin GÜNERİ,"Disfoni. Probleme dayalı öğrenim yaklaşımıyla Temel Cerrahi Bilimler. Çeviri editörü: Cem Terzi, pp: 175-183; İzmir, 2002.",(2002),Ders Kitabı,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası

7. Prof.Dr. Enis Alpin GÜNERİ,"Larenksin diğer hastalıkları. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi. Editör: Onur Çelik, pp: 727-750; İstanbul, 2002.", İstanbul,,(2002),Bilimsel kitap,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası

8. Prof.Dr. Enis Alpin GÜNERİ,"Yüz, Kulak, Burun, Boyun Yaralanmaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Paramedik kitabı. Editörler: Eyüp Sabri Uçan, Semra Çelikli, Nursun Üstünkarlı Baruş, Gürkan Ersoy, pp: 469-479. DEÜ Rektörlük Matbaası; İzmir, 2000.", DEU Rektörlük Matbaası, İzmir,,(2000),Ders Kitabı,Kitap yazarlığı, Doçentlik sonrası

9. Prof. Dr. Enis Alpin Güneri. Bölüm Editörü. Otoloji, Cilt 1. Bu ciltte ayrıca Otolojik Öykü, Muayene ve Preoperatif Klinik Değerlendirme; Otoskleroz ve Stapes Cerrahisi; Kolesteatom; Otolojik ve Nörootolojik Cerrahide İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu ve Timpanoplasti olmak üzere 6 bölümün yazarlığınını da yapmıştır.

10. Prof. Dr. Enis Alpin Güneri, Bölüm Editörü. Nörootoloji, Cilt 2. Bu cillte ayrıca Vestibüler Sistemin Anatomisi ve Fizyolojisi; Periferik Fasiyal Paralizi; Traumatik Fasiyal Paralizi; Vertigolu Hastaya Yaklaşım ve Yatak Başı Testleri; Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV);Endolenfatik Hidrops ve Ménierè Hastalığı; İntratimpanik Tedaviler; Superior Semisirküler Kanal Dehissansı Sendromu; Presbistazis (Yaşlanmaya Bağlı Dengesizlik); Vestibüler İmplant; Koklear İmplantasyon; Akustik Nörinom ve Otoloji ve Nörootolojide Özel İsimle AnılanDurumlar ve Sendromlar olmak üzere 13 bölünün yazarlığını da yapmıştır