Prof. Dr. ENİS ALPİN GÜNERİ

Konuşmacı olduğu Bilimsel Etkinlikler

1- Maksillofasiyal Osteosentez Prensipleri (Panel). Ege Bölgesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Klinikleri Toplantıları, 1996, İzmir

2- Trakeobronşial Yabancı Cisimler (Panel). Ege Bölgesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Klinikleri Toplantıları, 1997, İzmir.

3- Ponto Serebellar Köşe Lezyonlarında Cerrahi Yaklaşım Prensipleri (Panel). Ege Bölgesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Klinikleri Toplantıları, 1998, İzmir.

4- Erken Glottik Kanserlerde Tedavi (Panel). Ege Bölgesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Klinikleri Toplantıları, 1999, İzmir.

5- Fonocerrahi (Panel) Xxv. Ulusal Otorinolaringoloji Ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir.

6- Semptomlar Ve Hasta Seçimi (Panel). Ses Hastalıklarında Tanı Ve Tedavi Sempozyumu, 20-22 Haziran 2001, Ankara Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı Ve Profesyonel Ses Derneği, Ankara.

7- Medializasyon Tiroplasti Tanım Ve Uygulama Alanları (Panel). Ege Bölgesi Kulak Burun Boğaz Eğitim Klinikleri Toplantıları, 18 Ekim 2001, İzmir.

8- Erken Evre Glottik Kanserlerde Tedavi Prensipleri (Panel). Uluslararası Katılımlı Ses Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar. 2- 5 Mayıs 2002, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı Kuşadası, Aydın.

9- Ses Hastalıklarına Yaklaşım (Panel). I. Ulusal Odyoloji Ve Konuşma Bozuklukları Kongresi. 26- 28 Eylül 2002, Ankara.

10- Vokal Fold Paralizileri. Otorinolarengoloji 2002 Güncel Yenilikler (Uluslararası Katılımlı), Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı. 16-19 Ekim 2002, Ankara.

11- Mastoidektomi: Tarihçe, Tanım, Endikasyonlar Ve Teknikler (Konferans). Deü Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları 2002, İzmir.

12- Çocukluk Çağı Stridoru: Tanı Ve Tedavi (Konferans). Deü Tıp Fakültesi Kbb Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantıları 2002, İzmir.

13- Larengofarengeal Reflü Ve Tedavisi (Konferans). Tkbb-Bbc Vakfı İzmir Şubesi Eğitim Seminerleri, 15 Nisan 2003, İzmir.

14- Vokal Kord Paralizileri (Panel). Tkbb-Bbc Vakfı Eğitim Seminerleri, 13 Mayıs 2003, İstanbul.

15- Larenks Kanserlerinde Postoperatif Tedavi Yaklaşımları: İnteraktif Olgu Sunumları (Konferans). Dokuz Eylül Baş Boyun Kanserleri Grubu 1. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 6 Haziran 2003, İzmir.

16- Vokal Fold Paralizilerinde Cerrahi Tedavi (Konferans). II. Akademi Toplantısı. 15- 18 Nisan 2004, Adana.

17- Vokal Fold Paralizileri (Panel). Iı. Kbb’da Harvard Uygulamaları Sempozyumu. 17- 19 Mayıs 2004, İstanbul.

18- Efüzyonlu Otitis Media (Panel). Tkbb-Bbc Vakfı İzmir Şubesi Eğitim Toplantıları, 2004.

19- Benign Larengeal Patolojilere Yaklaşım (Panel). Tkbb-Bbc Vakfı İzmir Şubesi Eğitim Toplantıları, 2005.

20- Vokal Fold Paralizileri (Panel). Adana Bölgesi Eğitim Klinikleri Toplantıları, 2005.

21- Bppv Tanı Ve Tedavisi (Konferans). Iıı. Akademi Toplantısı. 14- 17 Nisan 2005, Çeşme, İzmir.

22- Periferik Vertigo Ayırıcı Tanısı: Konferans. Nöro-Otoloji Sempozyumu – 2. 26.10.2006 – 30.10. 2006 , Antalya

23- Tiroid Kitlelerinin Tanı Ve Tedavisi: Panel. Tkbbv İzmir Şubesi Eğitim Toplantıları, 24 Kasım 2006.

24- Eono: Ege Otoloji Nörootoloji Ve Odyoloji Grubu Toplantısı: Vestibüler Sistem Patolojileri. 21 Şubat 2007, Manisa.

25- Lateral Semisirküler Kanal Fistülleri. Videokonferanslar-5:Kbb’de Güncel Konular. 31 Mart-1 Nisan 2007, Adana.

26- Yaşlanma, Hormonal Ve Nörolojik Problemlerin Ses Üzerine Etkisi: Ses Hastalıklarına Yaklaşım Kursu, Türk Orl Klinikleri Dergisi, 7-8 Nisan 2007, Ankara.

27- Otolojide Güncel Başlıklar Kongre Sekreteri 06.09.2007 – 09.09.2007 Çeşme Sheraton Hotel.

28- Vertigoya Yaklaşım Paneli. 4.Koklear İmplantasyon Ve Ono Kongresi 22.11.2007 – 24.11.2007 Hilton – İzmir

29- Yaşlanma Ve Ses Paneli Uludağ 2008 Kbb Günleri-Geriatrik Otorinolaringoloji 06.03.2008 – 09.03.2008 Grand Yazıcı Otel – Uludağ Bursa.

30- Tip I Tiroplastide İmplant Stabilizasyonu. Videokonferanslar-6 22.03.2008 – 23.03.2008 Hilton – Adana

31- Timpanoplastide Kıkırdak Kullanımı. Videokonferanslar-6 22.03.2008- 23.03.2008, Adana

32- Vokal Kord Nodullerinde Cerrahi Tedavi. Ses Hastalıklarının Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 19.04.2008 – 20.04.2008 Etap Altınel – Ankara

33- Pediatrik Septoplasti Paneli Pediatrik Otorinolarengoloji Günleri-20.Akademik Hafta 05.05.2008 – 07.05.2008 The Marmara Otel – İstanbul

34- Tiroplasti (Kurs). 8.Uluslararası Kbb-Bbc Kongresi 15.05.2008 – 17.05.2008 Sheraton – Ankara

35- İntraoperatif Monitorizasyon (Konferans). 30.Türk Ulusal Kbb-Bbc Kongresi 08.10.2008 – 12.10.2008 Wow Topkapı-Kremlin Kongre Merkezi – Antalya

36- 6. İç Kulak Hastalıkları Ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu 29.10.2008 – 31.10.2008 Pine-Bay Otel Kuşadası

37- Vertigo Olgu Sunumları. 7. Eono Toplantısı 24.12.2008 – 24.12.2008 Crowne Plaza Otel İnciraltı İzmir.

38- Periferik Vertigo, BPPV, Vertigo Tanı Ve Tedavi Manevraları Vertigo Günleri I, 2008; İstanbul, Ankara, İzmir, Amsterdam.

39- Periferik Vertigo, BPPV, Vertigo Tanı Ve Tedavi Manevraları Vertigo Günleri II, 2009; Ankara, Adana, İzmir, Bangkok.

40- Osikuloplasti Yöntemleri Kursu 31. Türk Ulusal Kbb-Bbc Kongresi 29.10.2009 – 01.11.2009 Antalya.

41- Horizontal Kanal Bppv Kursu 31. Türk Ulusal Kbb-Bbc Kongresi 29.10.2009 – 01.11.2009 Antalya

42- Otogreft Veya Protez Kullanımı 31. Türk Ulusal Kbb-Bbc Kongresi 29.10.2009 – 01.11.2009 Antalya.

43- Vertigoya Yaklaşım. Otoloji Nörootoloji Derneği Toplantısı, 12-14 Mart, 2009 Ankara.

44- Osikuloplasti Yöntemleri. Otoloji Nörootoloji Derneği Toplantısı, 12-14 Mart, 2009 Ankara.

45- Periferik Vertigoda Pratik Klinik Muayene. Videokonferanslar 7: 21-22 Mart 2009.

46- Pediatrik Septoplasti Paneli. Pediatrik Otolarengoloji Günleri 5-7 Mayıs 2009 İstanbul.

47- Timpanoplastide Kıkırdak Kullanımı Paneli. TKBBV İzmir 27.02.2009, İzmir .

48- Kronik Otitis Media Paneli. 7.Akademi Toplantısı, 09.04.2009 – 12.04.2009 Antalya- Gloria Golf Resort

49- BPPV. Solunum Zirvesi, Rize 5-7 Ağustos 2009

50- CI Nedir, Kimlere Uygulanır. Deu Kbb Ad Pediatrik Kbb Toplantısı 21.11.2009

51- . Osiküler Rekonstruksiyon Türk Ulusal Kbb-Bbc Kongresi 29.10.2009 – 01.11.2009 Antalya

52- Kronik Otit Cerrahisi Paneli 5.Koklear İmplantasyon, Otoloji, Nörootoloji Odyoloji Kongresi 04.11.2009 – 07.11.2009 Eskişehir

53- Olgularla Periferik Vertigo. İzmir, 2010

54- Vokal Kord Paralizilerinde Güncel Tanı Ve Tedavi. 8. Video Konferanslar, 27.03.2010 – 28.03.2010. Hilton – Adana.

55- Pulsatil Tinnitus (Konferans). Eono Tinnutus Toplantısı, 21 02 2010 , Manisa.

56- Koklear İmplantasyon (Kurs). 9.Uluslararası Kbb-Bbc Kongresi, 08.04.2010 – 10.04.2010. Ankara.

57- Stapes Cerrahisi (Konferans). TKBBV 8.Akademi Toplantısı, 15.04.2010 – 18.04.2010. Ottoman Palace – Antakya.

58- Vertigo Paneli. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 21.Akademik Hafta- Otoloji Nörootoloji Günleri, 10.05.2010 – 12.05.2010, Four Seasons Otel – İstanbul.

59- Denge Bozukluğuna Pratik Yaklaşım. 5. Ulusal Odyoloji Kongresi, 23-26 Eylül 2010, İzmir (Düzenleme Kurulu Üyesi).

60- BPPV. Vertigo Akademi 2010, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 30 Eylül – 3 Ekim 2010, (Düzenleme Kurulu Üyesi).

61- Meniere Paneli . 7. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer Implantasyon sempozyumu 13-16 Ekim 2010, Bodrum.

62- Vertigo Paneli. 32. Ulusal Kbb Kongresi 27-31 Ekim 2010, Antalya.

63- Sixth International Symposium on Meniere’s Disease and Inner Ear Disorders, Kyoto, Japan, November 14- 17, 2010.

64- Otoskleroz ve Timpanoskleroz Cerrahisi. Osikuloplasti. Canlı Cerrahi. Kocaeli KBB Günleri 4-5 Kasım 2010, Kocaeli.

65- Fonksiyonel kulak cerrahisi ve odyolojik değerlendirme (Panel moderatörlüğü). 15. İstanbul Masterclass Sempozyumu. 8-12 Aralık 2010, İstanbul.

66- Preoperatif değerlendirme, Ameliyathane düzeni (Konferans). A’ dan Z’ ye Timpanoplasti: Nasıl Yapıyorum. 05.03.2011 – 05.03.2011 Crown Plaza – Ankara.

67- Tiroidektomi ve intraoperatif monitorizasyon (Konferans). Mersin Kadavra Diseksiyon Günleri, 07.03.2011 – 11.03.2011, Mersin.

68- Parotidektomi ve intraoperatif monitorizasyon (Konferans). Mersin Kadavra Diseksiyon Günleri, 07.03.2011 – 11.03.2011, Mersin.

69- BPPV’ ye Yaklaşım (Konferans). VİDEOKONFERANSLAR- 9, 18.03.2011 – 20.03.2011, Adana.

70- Yaşlanma ve vestibüler sistem (Panel). 9. Akademi Toplantısı, 14.04.2011 – 17.04.2011, Dalaman, Muğla.

71- Endoskop asiste koklear implantasyon (Konferans). Surgical Techniques in ENT, 22.04.2011 – 24.04.201, Kuşadası.

72- Osikuloplasti (Konferans). Surgical Techniques in ENT, 22.04.2011 – 24.04.201, Kuşadası.

73- Imaging–Classic and New techniques mean less trouble in surgery and predict better post-operative performance? (Panel) 10. European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 12.05.2011 – 15.05.2011, Athens Greece.

74- Endoscope Assisted Cochlear Implantation. 13th Symposium on Cochlear Implants in Children. July, 14-16, 2011, Cicago, USA.

75-Vertigo’ da Medikal Tedavi. 3.SOLUNUM ZİRVESİ, 27.07.2011 – 31.07.2011, Ayder – RİZE.

76- Koklear İmplantasyon (Konferans, kurs eğitmeni). CERRAHPAŞA KBB-ANATOMİ AD TEMPORAL KEMİK DİSEKSİYON KURSU, 07.10.2011 – 09.10.2011, Cerrahpaşa TF, İstanbul.

77- BPPV. 2.VERTİGO AKADEMİ TOPLANTISI, 14-15 Ekim 201, Magosa, KKTC (Toplantı Düzenleme Kurulu Üyesi).

78- Çocukluk Yaş Grubu Sensörinöral İşitme Kayıplarına Yaklaşım (Panelist). 33.TÜRK ULUSAL KBB-BBC KONGRESİ, 26.10.2011 – 30.10.2011, Susesi Otel, ANTALYA.

78- Vertigo, panel. 6. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji, Odyoloji Kongresi, 24.11.2011 – 27.11.2011, Adana HiltonSA Otel.

79- Fonksiyonel kulak cerrahisi ve odyolojik değerlendirme, moderatör. 18. İSTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU, 15-18 Aralık 2011, 2. Otoloji-Nörootoloji Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu.

80- Vertigoya Yaklaşım. Gaziantep KBB Derneği ve TKKB BBC Yöresel Dernekler Ortak Toplantısı, 14.01.2012, Gaziantep.

6. Ulusal Larengoloji Kongresi. 17-18 Şubat 2012, Ankara.

81- Medializayon Larengoplasti Vokal kord paralizileri paneli. 6. Ulusal Larengoloji Kongresi. 17-18 Şubat 2012, Ankara.

82- Akut ve kronik otitis mediada denge sorunları nasıl çözülür? Otitis media’nın 24 güncel başlığı, 25 Şubat 2012, Ankara.

83- Meniere hastalığı (panel). 08.03.2012 TKBBV Ankara Şubesi Paneli, ANKARA

84- Vertigo Semptomunda Tedaviye Yönelik Yaklaşım. 23.03.2012, TKBBV İzmir Şubesi ve Ege Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği Paneli, İzmir.

85- Pozisyonel Vertigo tanı ve tedavi manevraları. Vertigo sempozyumu 24.03.2012, Eskişehir.

86- Vertigo (panel). VİDEOKONFERANSLAR 10. 31.03.2012 – 01.04.2012, Adana.

87- Koklear İmplantasyon (Konferans, kurs eğitmeni). II. CERRAHPAŞA KBB-ANATOMİ AD TEMPORAL KEMİK DİSEKSİYON KURSU, 13-14 Nisan 2012, Cerrahpaşa TF, İstanbul.

88- Nerve monitoring. Transtemporal Transpetrosal Approaches Cadaver Dissection Course. May 2th 2012, Mersin, Turkey.

89- Problemli olgularda koklear implantasyon, panel. 2.ULUSAL OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, 10- 13 Mayıs 2012 Antalya.

90- Koklear implantasyonda yeni endikasyonlar ve uygulamalar, panel. Problemli olgularda koklear implantasyon, panel. 2.ULUSAL OTOLOJİ VE NÖROOTOLOJİ KONGRESİ, 10- 13 Mayıs 2012 Antalya.

91- Basic anatomy and physiology of the vestibular system. Vertigo Masterclass Izmir, 19.05.2012, İzmir (Toplantı düzenleyicisi).

92- Diagnosis of peripheral vestibular disorders. Vertigo Masterclass Izmir, 19.05.2012, İzmir (Toplantı düzenleyicisi).

93- Positional Tests and Repositioning Manuvers. Vertigo Masterclass Izmir, 19.05.2012, İzmir (Toplantı düzenleyicisi).

94- VEMP. Vertigo Masterclass Izmir, 19.05.2012, İzmir (Toplantı düzenleyicisi).

95- Caloric tests. Vertigo Masterclass Izmir, 19.05.2012, İzmir (Toplantı düzenleyicisi).

96- Diagnosis and Treatment of BPPV: The Current Status. Fourth Asian Conference on Balance Disturbances, 2nd June 2012, Manila, Philippines.

97- Problems in cochlear implantation (panel moderatörü). 8. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu 05.09.2012 – 08.09.2012 Kapadokya, Türkiye.

98- Pozisyonel Vertigo tanı ve tedavi manevraları. Vertigoya Pratik Yaklaşım- III 15.09.2012. Bayındır Hastanesi, Ankara.

99- Vertigo, panel. İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 4. Kongresi 20-23 Eylül 2012, Girne, KKTC.

100- Osikuloplasti, panel. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 10-14 Ekim 2012, Antalya.

101- Vertigo in the young (panel). 13. International Meeting of Mediterranean Society of Otology and Audiology ( MSOA ). Naples, Italy, 26- 29.10. 2012 .

102 -Endoscopic ear surgery (panel). 13. International Meeting of Mediterranean Society of Otology and Audiology ( MSOA ). Naples, Italy, 26- 29.10. 2012 .

103- Diagnosis and treatment of BPPV, panel. VERTIGO ACADEMY INTERNATIONAL (Bilimsel Kurul üyesi). 15.11.2012 – 18.11.2012, Antalya TURKEY

104-Fonksiyonel kulak cerrahisi ve odyolojik değerlendirme, (moderatör). 21. İSTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 13.12.2012 – 14.12.2012, İstanbul.

105- BPPV ve Tedavisi, 25.01.2013 – 25.01.2013, Samsun.

106- İntratimpanik tedaviler. İşitme Kayıplarına Yaklaşım, 09.02.2013 – 09.02.2013, Bayındır Hastanesi, Ankara.

107-Diseksiyonda uyulacak kurallar. 3.Temporal Kemik Diseksiyonu Kursu, 25.01.2013 – 26.01.2013 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

108-Pozisyonel ve serbestleştirici manevralar. Vertigoda Tedavi -3, 23.03.2013 – 23.03.2013, İstanbul.

109- Endokopik stapes cerrahisi. 11.Videokonferanslar, 29.03.2013 – 31.03.2013, ADANA HİLTON OTEL.

110- Diseksiyonda uyulacak kurallar, Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. FIRAT DİCLE HAVZASI KBB ETKİNLİĞİ 18.04.2013 – 20.04.2013, ELAZIĞ.

111- Evolution of surgical methods (panelist). ESPCI 2013- 11th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, 23.05.2013 – 26.05.2013, ICEC- Rumeli Building, İstanbul.

112- BPPV- treatment issues (panelist), FOS WORLD CONGRESS, 01.06.2013 – 06.06.2013, Seoul – Korea

113- Cochlear İmplant surgery (moderator), IFOS WORLD CONGRESS, 01.06.2013 – 06.06.2013, Seoul – Korea.

114- Temporal Kemik Cerrahisi Nedeniyle Oluşan Komplikasyonlar ve Tedavileri, 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi, 5-8 Eylül 2013 Gaziantep.

115- Temporal Kemik Kadavra Diseksiyon Kursu Eğitmenliği, 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi, 5-8 Eylül 2013 Gaziantep.

116- Koklear İmplantasyonda Zor Olgular, Panel, 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi, 5-8 Eylül 2013 Gaziantep.

117- Koklear İmplantasyon Komplikasyonları, Panel, 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi, 5-8 Eylül 2013 Gaziantep.

118- Pediatrik Vertigo, Konferans, 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi, 5-8 Eylül 2013 Gaziantep.

119-Pozisyonle ve serbestleştirici manevralar, Konferans, Vertigoya Pratik Yaklaşım kursu- 14 Eylül 2013, Bayındır Hastanesi Söğütözü, Ankara.

120- Timpanoplasti Kursu (Konuşmacı). 35. Ulusal KBB BBC Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

121- Vertigolu hastaya yaklaşım (Moderatör). 35. Ulusal KBB BBC Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

122- Intratympanic Gentamicine for Meniere’s Disease. Intratympanic applications Round Table. 29th Politzer Society Meeting, 14-17 November 2013, Antalya, Turkey.

123- Rational drug treatment in vestibular disorders (Lecture). 29th Politzer Society Meeting, 14-17 November, Antalya, Turkey.

124- Otolojik Cerrahide Fasiyal Sinir. 4. Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, Istanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi. 6-7 Aralik 2013.

125- Fonksiyonel Kulak Cerrahisi ve Odyolojik Degerlendirme Paneli.  24.İSTANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU. 19-21 Aralık 2013.

126- European Vertigo Guidelines. EAONO Vertigo Committee Meeting. 30th Jan- 2nd Feb 2013, Rome.

127- Konvansiyonel Stapes Cerrahisi (Panel). 4. TKBBV-MSOA Kış Toplantısı 22 Şubat 2014, Ankara.

128- Açık ve Kapalı Teknik mastoidektomi. Kolesteatom Tedavisine Guncel Yaklasim. Ege KBB BBC Hekimleri Dernegi Paneli. Kaya Otel, Izmir, 28.02.2014.

129- Osikuloplasti (Konferans). Temporal kemik diseksiyon ve koklear implant kursu. 21.03.2014 - 22.03.2014. KONYA.          

130- Yoğun Vertigo Kursu. VİDEOKONFERANSLAR 2014. 27.03.2014 - 29.03.2014. Adana Hilton Hotel.

131- BPPV. VİDEOKONFERANSLAR 2014. 27.03.2014 - 29.03.2014. Adana Hilton Hotel.

132- Otolojik cerrahide fasiyal sinir. 5.Cerrahpaşa Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 01.04.2014 - 02.04.2014. Courtyard Marriot – İstanbul. 

133- Vertigo olgu tartışmaları (Moderator). 11. Akademi Toplantısı. 24.04.2014 - 27.04.2014. İzmir.     

134- Otoloji olgu tartışmaları (Panel). 11. Akademi Toplantısı. 24.04.2014 - 27.04.2014. İzmir.           

135- Osikulopasti paneli (moderator). III.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi. 01.05.2014 - 04.05.2014. Antalya.

136- CI in difficult cases, evolution of techniques (lecture) 3. Iranian CI congress, Tehran, 9-12 May 2014. 

137- Cochlear ossification: radiological considerations before surgery (lecture) 3. Iranian CI congress, Tehran, 9-12 May 2014.

138- CI complications  (panel) 3. Iranian CI congress, Tehran, 9-12 May 2014.

139- Revision CI  (lecture).  3. Iranian CI congress, Tehran, 9-12 May 2014. 

140- Extension of CI indications (panel). 3. Iranian CI congress, Tehran, 9-12 May 2014.

141- Temporal bone dissection course on fresh frozen cadavers  (Course Secretary). May 30, June 1, 2014, Vienna, Austria.

142- Cochlear Implantation in Turkey. 61th Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum (CORLAS) meeting, Istanbul, August 24-28, 2014. 

143- İşitsel İmplantlarda Revizyon Cerrahisi ve Reimplantasyon (Moderator). 9. İç kulak Hastalıkları ve Kokleer Implant Sempozyumu. 3- 5 Eylül 2014, Cesme, İzmir.

144- Stapes Cerrahisi. EGE KBB KADAVRADA DİSSEKSİYON GÜNLERİ. 17.10.2014 - 21.10.2014. Ege Üniv.Tıp Fak. Hastanesi Muhiddin Erel Amfisi ve Anatomi Anabilim Dalı Kadavra Salonu.  

145- Laringotrakeal Stenoz Cerrahisi ve Diseksiyon Kursu (Oturum Başkanı). 31.10.2014 - 01.11.2014. İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, İzmir.

146- Kolesteatomda takip (Panel). 36. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

147- Osikuloplasti (workshop). 36. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

148- vHIT (workshop). 36. Türk Ulusal KBB ve BBC Kongresi, 5-9 Kasım 2014 Antalya.

149- Algoritma ile BPPV tanı ve tedavisi. (Konferans) .Vertigo'ya Pratik Yaklasim-5. 29 Kasim 2014. Bayindir Hastanesi, Ankara.

150- Ossiküloplasti ve Endoskopik Kulak Cerrahisi. 06.12.2014 - 06.12.2014. Divan Otel – Gaziantep.

151- Vertigo Olgu Tartismalari (Konferans). TKBBBBC Otoloji Norootoloji Okulu, 12-13 Subat 2015, Ankara.    

152- Kanal bazında BPPV-Tanı ve Tedavi Paneli (Moderatör). VERTİGO : Günümüz ve Gelecek. 20.02.2015 - 21.02.2015. Bayındır Hastanesi Söğütözü Ankara.

153- Endoskopik Kulak Cerrahisi ve Kemik Çimento Uygulamaları. Ossiküloplasti. Paneli. 27.02.2015 - 27.02.2015. Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir.

154- Koklear İmplantasyon hasta seçimi. Ege KBB BBC Hekimleri Derneği Oticon Medical Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 28 Şubat-1 Mart 2015, İzmir. 

155- Posterior timpanotomi ve İmplantasyon. Ege KBB BBC Hekimleri Derneği Oticon Medical Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 28 Şubat-1 Mart 2015, İzmir.          

156- Validity and accuracy of diagnostic tests for Meniere's Disease. EAONO Vertigo Kılavuzları toplantısı.13.03.2015 - 13.03.2015. Ramada Otel Harbiye –İstanbul.           

157- Posterior timpaotomi ve koklear implantasyon. 6.Cerrahpaşa Temporal Kemik Diseksiyon Kursu. 14.03.2015 - 15.03.2015. İstanbul.

158- Endoskopik osikuloplasti. 13.VİDEOKONFERANSLAR. 27.03.2015 - 29.03.2015. Hilton – Adana. 

159- Vertigolu Hastanın Muayenesi. 13.VİDEOKONFERANSLAR. 27.03.2015 - 29.03.2015. Hilton – Adana.

160- BPPV: Diğer kanallar. Videovertigo Kursu. 13.VİDEOKONFERANSLAR. 27.03.2015 - 29.03.2015. Hilton – Adana.

161- Endoscope Assisted CI (panel). 1st World Congress on Endoscopic Ear Surgery 19-25 April 2015 Dubai, UAE.             

162- Evolution of Surgical Techniques in Cochlear Implantation (Invited Lecture). APSCI-2015. 30.04.2015 - 03.05.2015. BEIJING - CHINA.   

163- Tiroplasti (panel)8.ULUSAL LARENGOLOJİ KONGRESİ. 08.05.2015 - 09.05.2015. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisi.          

164- Olgularla Vertigo (Panel). Ege KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği. 08.05.2015 Ege Üniversitesi, İzmir. 

165- Kokleer Implant Cerrahisinde Zor Olgular (Konferans). Kokleer İmplant Sempozyumu ve canlı cerrahi uygulaması.. 13.05.2015 - 13.05.2015. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi. İzmir.

166- New Insights to BPPV:Have we reached to a consensus? (Panel moderator). 2.VERTIGO ACADEMY INTERNATIONAL. 22.05.2015 - 23.05.2015. Moscow – Russia.

167- vHIT in Children (Chairman). 12th EFAS Congress 2015. 27.05.2015 - 30.05.2015. Istanbul

168- Meniere Hastalığı. II. Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2015, İzmir.

169- Posterior tympanotomy & cochlear implantation (lecture). Temporal Bone Dissection Course as part of EAONO TEPONE Project. 02.09.2015 - 03.09.2015. Acibadem University - Ataşehir- ISTANBUL – TURKEY.

170- Posterior timpanotomi & Koklear Implantasyon. 7. Temporal Kemik Diseksiyon Kadavra Kursu. 3-4 Ekim 2015, İstanbul.

172- Is there any medical treatment for BPPV? (Panel). 7th Int Symposium on Menière's Disease and Inner Ear Disorders.17-20 Ocotber, Rome Italy.

173-  Tinnitus Paneli (Moderator). Ege KBB BBC Hekimleri Dernegi. 23. 10. 2015, Izmir.

174- Koklear İmplantasyon'da yeni uyarım yöntemleri ve elektrodlar (Panel). 37. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi. 28. 09- 1. 10. 2015, Antalya.

175- Endoskopik Kıkırdak Timpanoplasti. (Panelist) 8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi 12-15 11 2015, Samsun.

176- Vertigo tanısında yeni teknolojik metodlar (Panelist). 8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi 12-15 11 2015, Samsun.

177- BPPV'de Medikal Tedavinin Yeri (Konferans). 8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi 12-15 11 2015, Samsun.

178- Non- Meniere Vestibüler Patoojiler (Moderatör). 8. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi 12-15 11 2015, Samsun.

179- Posterior timpanotomi ve Koklear İmplantasyon. 2.Temporal Kemik Diseksiyon Kursu, 27-28 11 2015, Elazığ.