Tükürük Bezi Kanseri Tanı ve Tedavisi

Tükürük Bezi Kanseri Tanı ve Tedavisi

Tükürük bezi tümörleri nadirdir, Batı dünyasında genel olarak yaklaşık 2,5 vaka ile yılda 100.000 başına 3,0 vaka görülme sıklığı vardır. Malign (kötü huylu) tükürük bezi tümörleri, tüm kanserlerin % 0,5'inden fazlasını ve tüm baş ve boyun kanserlerinin yaklaşık% 3 ila 5'ini oluşturur. Malign tükrük bezi tümörleri olan hastaların çoğu 50- 60 yaş arası grubundadır.

Radyasyona maruz kalma, tükürük bezi kanserinin bir nedeni olarak gösterilmiş olmasına rağmen, çoğu tükürük bezi kanserlerinin nedeni belirlenememektedir. Tükürük bezi kanserleri için artmış bir risk ile ilişkili meslekler arasında kauçuk ürünleri imalatı, asbest madenciliği, sıhhi tesisat ve bazı ağaç işleme türlerinde çalışmak yer alır.

Tükürük bezlerinin tümörleri, büyük bezlerden (örneğin, parotis, submandibular ve dilaltı) veya küçük bezlerden (örneğin oral mukoza, damak, uvula, ağız tabanı, arka dil, retromolar alan ve peritonsiller alan, farinks, larenks ve paranazal sinüsler) kaynaklanabilir. Küçük tükürük bezi kaynaklı tümörler en sık ağız boşluğunda görülür. Tükürük bezi tümörlerinin % 50'den fazlası iyi huyludur ve tüm tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık% 70 ila% 80'i parotis bezinden kaynaklanır. Damak, küçük tükürük bezi kaynaklı tümörlerin en sık görüldüğü bölgedidir. Malign (kötü huylu) tümörleri görülme sıklığı bölgeye göre değişir. Parotis tümörlerinin yaklaşık% 20 ila% 25'i, submandibular tümörlerin% 35 ila% 40'ı,% damak tümörü ve dilaltı bezi tümörlerinin% 90'ından fazlası kötü huyludur.

Tükürük bezlerinin yaklaşık 40 farklı histolojik tipte epitelyal tümörü mevcut olmasına rağmen, bazıları son derece nadirdir. En sık görülen selim (iyi huylu) majör ve minör tükürük bezi tümörü pleomorfik adenomdur; tüm tükürük bezi tümörlerinin yaklaşık% 50'sini ve parotis bezi tümörlerinin% 65'ini oluşturur. En sık görülen malign majör ve minör tükürük bezi tümörü, tüm tükürük bezi neoplazmalarının yaklaşık% 10'unu ve malign tükürük bezi neoplazmalarının yaklaşık% 35'ini oluşturan mukopidermoid karsinomdur. Bu tümör en sık parotis bezinde görülür.

Sağ parotis (kulak önü) tükürük bezinde tümör.


Büyük veya küçük tükürük bezlerinin iyi huylu tümörleri olan çoğu hasta, parotis, submandibuler veya dilaltı bezlerinin ağrısız şişmesi ile hekime başvurur. Parotis veya submandibular tümör ile ilişkili fasiyal sinir zayıflığı (yüz felci) kötü bir işarettir. Sürekli yüz ağrısı, malignitenin yüksek olasılık olduğunu gösterir. Parotis tümörlerinin çoğunluğu, hem iyi huylu hem de kötü huylu olanları, ağrısız boyun (kulak önü, çene altı bölgelerde) şişlik ile başvururlar.


Erken evre ve düşük dereceli malign tükrük bezi tümörleri genellikle tek başına yeterli cerrahi çıkarım ile tedavi edilebilir. Tümör majör tükürük bezi içindeyken hastalık seyri daha uygundur; parotis bezi en iyisidir, daha sonra submandibular bez gelir. Büyük hacimli tümörler veya yüksek dereceli tümörler daha kötü bir prognoz taşır ve cerrrahi sonrası postoperatif radyasyon tedavisi de gerekir. Prognoz ayrıca aşağıdakilere de bağlıdır:

  • İçlerinde oluştukları bez
  • Histoloji
  • Sınıf (yani, malignite derecesi
  • Primer tümörün yaygınlığı (yani evre)
  • Tümörün fasiyal sinir içerip içermediği
  • cilde veya derin yapılara fiksasyonu
  • lenf bezlerine veya uzak bölgelere yayılması

Genel olarak, klinik evre, özellikle de tümör boyutu, tükürük bezi kanserinin tedavi sonucunu belirleyen en önemli bir faktördür.