Prof. Dr. Enis Alpin Güneri MD MSc

Bildiriler

1. Güneri EA, Çakır Çetin A, Uğurlu E,"Endoskopik Ossiküloplasti: Erken Dönem Sonuçlarımız",9. Koklear İmplnastasyon Otoloji Nörootoloji Odyoloji Kongresi, Antalya, Aralık 2017, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

2. Olgun Y, Boran C, Emre FY, Çakır Çetin A, Güleryüz H, Güneri EA,"Efüzyonlu otitis media tarafından maskelenen bilateral oval pencere agenezisi",39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Kasım 2017, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

3. Olgun Y, Közen MA, Sarıoğlu S, DANYELİ A, Güneri EA,"Kolesteatomu taklit eden orta kulak kökenli miksoma olgusu",38.Ulusal KBB kongresi, Antalya, Ekim 2017, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

4. Olgun Y, Mungan Durankaya S, Tunçbilek B, Çakır Çetin A, Uğurlu E, Göknil Günal, Kırkım G, Erdağ TK, Güneri EA,"Kemiğe implante işitme cihazlarının yaşam kalitesine etkisi",39.Türk Ulusal KBB Cerrahisi kongresi, Antalya, Ekim 2017, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

5. Çakır Çetin A, Güneri EA,"Endoscopic Ossiculoplasty: Our Preliminary Results",11th Asia Pacific Symposium oN Cochlear Implants and Related Sciences (APSCI 2017), K.K.T.C., Eylül 2017, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

6. Çakır Çetin A, Güneri EA,"A Novel Two Step Surgical Techique For BAHA Conversion Surgery",11th Asia Pacisif Symposium Of Cochlear Implant And Related Sciences (APSCI 2017), K.K.T.C., Eylül 2017, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

7. Çakır Çetin A, Mungan Durankaya S, Güneri EA,"Postoperative Vestibular Functions of Cochlear Implant Patients and The Value of VEMP to Predict The Protection of Residual Hearing",11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, K.K.T.C., Eylül 2017, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

8. Güneri EA, Olgun Y,"Endoscopis stapedotomy;our clinical experience",APSCI 2017, Diğer Ülkeler, Eylül 2017, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

9. Güneri EA, Olgun Y,"Endoscope assisted cochlear implantation",11th APSCI 2017, Diğer Ülkeler, Eylül 2017, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

10. Olgun Y, Mungan Durankaya S, Tunçbilek B, Çakır Çetin A, Uğurlu E, Ünal G, Kırkım G, Erdağ TK, Güneri EA,"Effects of bone anchored hearing aids on life quality",11th APSCI 2017, Diğer Ülkeler, Eylül 2017, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

11. Erçetin Özdemir AP, Olgun Y, Aktaş S, Melek Aydın, Evin H, Altun ZS, Kırkım G, Güneri EA, Olgun HN,"Effect of mesenchymal stem cells on cochlear cell viability after cisplatin induced ototoxicity",11th Asia Pacific Symposium on cochlear implants and related sciences, Kıbrıs, Eylül 2017, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

12. Evin H, Mungan Durankaya S, Olgun Y, Aktaş S, Gürkan S, Altun Z, Güneri EA, Ellidokuz H, Yılmaz O, Kırkım G,"The Effect Of Curcuma Longa (Curcumin) on Noise Induced Hearing Loss",European Academy of Otology and Neuro-Otology, Balçova, Ocak 2017, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

13. Olgun Y, Demir B, Altun ZS, Kırkım G, Güneri EA, Aktaş S,"ileri düzeyde sisplatin ototoksisitesi gelişen hastalarda karşılaştırmalı genomik hibridizasyon analiz sonuçları",38.ulusal KBB kongresi, Antalya, Kasım 2016, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

14. Ayhan Z, Arıkan G, Mungan Durankaya S, Olgun Y, Çakır Çetin A, Kırkım G, Günenç Ü, Güneri EA,"Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular",50. ulusal oftalmoloji kongresi, Antalya, Kasım 2016, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

15. Evin H, Mungan Durankaya S, Olgun Y, Aktaş S, Gürkan S, Altun Z, Güneri EA, Ellidokuz H, Yılmaz O, Kırkım G,"Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etyolojisinde Curcuma Longa (Curcumin)'in Etkisinin Araştırılması",38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2016, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

16. Demir AO, Mutlu B, Kırkım G, Güneri EA,"Benign Vokal Kord Lezyonlarının Tedavi Öncesi ve Sonrasında Subjektif ve Objektif Değerlendirme Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi",38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2016, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

17. Çakır A, Güneri EA,"Our experience in the management of CSF otorrhea in two cases: A transmastoid approach with middle ear cavity obliteration and a middle cranial fossa approach","Journal Of Neurological Surgery Part B, 77/S02/FP-08-04 10.1055/s-0036-1592476",12th Congress of the European Skull Base Society, Almanya, Ağustos 2016, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

18. Mungan Durankaya S, Evin Hande, Gürkan S, Mutlu B, Güleryüz H, Güneri EA, Kırkım G,"Evaluation of Congenital Inner Ear Malformations Effect on Language Development with İmplanted Children",ESPO2016 - 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Portekiz, Haziran 2016, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

19. Erdağ TK, Özay H, Güneri EA, Kırkım G,"Pediatric Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Revıew of Seven Patients",ESPO2016 - 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Portekiz, Haziran 2016, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

20. Özay MB, Mutlu B, Özay H, Erdağ TK, Güneri EA, Kırkım G,"Cochlear Implantation In A Patient With CHARGE Syndrome",ESPO2016 - 13th Congress of the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, Portekiz, Haziran 2016, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

21. Olgun Y, Demir B, Altun Z, Kırkım G, Güneri EA, Aktaş S,"Comparative genomic hybridization analysis of patients with severe cisplatin","The journal of Laryngology and Otology, 866.5",CHOLE 2016, İngiltere, Haziran 2016, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

22. Güneri EA, Olgun Y, Aslıer M, Daniele Nuti, Kırkım G, Mungan Durankaya S, Kolatan HE, Aktaş S, Franco Trabalzini, Ellidokuz H, Yılmaz O, Marco Mandala,"İntratimpanik deksametazon-gentamisin kombinasyonunun iç kulak üzerine etkilerinin değerlendirilmesi",37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyuın Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2015, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

23. Yüksel Olgun, Safiye Aktaş, Günay Kırkım, Deniz Çakır Kızmazoğlu, Ayşe Pınar Erçetin, Ayşe Banu Demir, Dilek İnce, Kamer Mutafoğlu, Bengü Demirağ, Hülya Ellidokuz, Nur Olgun, Enis Alpin Güneri,"Pediatrik hastalarda sisplatin ototoksisitesinden sorumlu genetik ve genetik olmayan risk faktörlerinin değerlendirilmesi",37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2015, Doçentlik sonrası

24. Mutlu B, Kırkım G, Mungan Durankaya S, Gürkan S, Güneri EA,"DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MENİERE YETERSİZLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİĞİNİN

BELİRLENMESİ",37. TÜRK ULUSAL KBB VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Ekim 2015, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

25. Kurtoğlu G, İkiz AÖ, Mutlu B, Güneri EA, Randolph GW,"Nöromonitörizasyon altındaki tiroidektomi hastalarında ses kalitesinin araştırılması",37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Serik, Ekim 2015, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

26. Olgun Y, Aktaş S, Kırkım G, Kızmazoğlu D, Erçetin AP, Demir AB, İnce D, Mutafoğlu K, Demirağ B, Ellidokuz H, Olgun HN, Güneri EA,"Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum

ototoxicity in pediatric patients",7th International Meniere's Disease Inner Ear Disorders, İtalya, Ekim 2015, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

27. Durmuşoğlu M, Olgun Y, Doğan E, Közen MA, Güneri EA,"Long term transtypmpanic steroid treatment results in patients with acute cochlear hearing loss",7th International Meniere's Disease Inner Ear Disorders, İtalya, Ekim 2015, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

28. Mutlu B, Kırkım G, Evin H, Olgun Y, Güneri EA,"ECOG FINDINGS IN PATIENTS WITH MENIERE'S DISEASE",7TH MENIERE'S DISEASE AND INNER EAR DISORDERS, İtalya, Ekim 2015, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

29. Güneri EAu K, İnce D, Kızmazoğlu D, Olgun Y, Erdem M, Demiral AN, Çetingöz ER, Güleryüz H,"Platinum - induced ototoxicity in children: comparison of diferent ototoxicity classification",7th International Meniere's Disease Inner Ear Disorders, İtalya, Ekim 2015, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

30. Koçyiğit F, Mutlu B, Olgun Y, Mungan Durankaya S, Güneri EA, Kırkım G,"Ocular VEMP findings in patients with Meniere's Disease",7th INTERNATIONAL MENIERE'S DISEASE INNER EAR DISORDERS, İtalya, Ekim 2015, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

31. Mutlu B, Kırkım G, Koçyiğit F, Mungan Durankaya S, Gürkan S, Olgun Y, Güneri EA,"Relationship between clinical properties and audiovestibular findings in patients with Meniere's Disaese",7th Meniere's Disease Inner Ear Disorders, İtalya, Ekim 2015, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

32. Mutlu B, Mungan Durankaya S, Gürkan S, Güneri EA, Kırkım G,"A NEW MENIERE'S DISEASE- SPECIFIC QUALITY OF LIFE SURVEY: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY MENIERE'S DISABILITY SCALE",7TH INTERNATIONAL MENIERE'S DISEASE AND INNER EAR DISORDERS, İtalya, Ekim 2015, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

33. Altun Z, Pamukoglu A, Olgun Y, Aktas S, Cetinayak O, Kırkım G, Guneri EA, Olgun L, Olgun N,"The Protective Role of Aceytl-L-Carnitine Against Cisplatin and Radiotherapy Induced Ototoxicity: Nrf2 and Target Genes",30th Politzer Society Meeting 1st World Congress of Otology, June 30- July 3, 2015, Japonya, Haziran 2015, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

34. Mutlu B, Kırkım G, Koçyiğit F, Mungan Durankaya S, Gürkan S, Güneri EA,"THE RELIABILITY AND VALIDITY OF "DOKUZ EYLUL UNIVERSITY MENIERE'S DISABILITY SCALE" IN ASSESSMENT OF PATIENTS WITH MENIERE'S DISEASE: A PRELIMINARY STUDY","THE JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, 11:1:55",12TH EUROPEAN FEDERATION OF AUDIOLOGY SOCIETES (EFAS) CONGRESS, İstanbul, Mayıs 2015, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

35. KOÇYİĞİT F, Kırkım G, Mutlu B, Akdal G, Güneri EA,"OCULAR VESTIBULAR EVOKED

MYOGENIC POTENTIALS IN HEALTHY ADULTS","THE JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, 1:11:72",EUROPEAN FEDERATION OF AUDIOLOGY SOCIETES CONGRESS, İstanbul, Mayıs 2015, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

36. Altun ZS, Pamukoğlu A, Olgun Y, Aktaş S, Çetinayak HO, Kırkım G, Güneri EA, Olgun HN,"The Protective Role of N-Acetyl-cysteine against cisplatin and Radiotherapy induced ototoxicity: Nrf2 and target genes",3rd anticancer agent development congress, İzmir, Mayıs 2015, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

37. Altun ZS, Ayça Pamukoğlu, Çetinayak HO, Olgun Y, Aktaş S, Erçetin AP, Kırkım G, Güneri EA, Levent Olgun, Olgun HN,"Asetil L-karnitinin sisplatin ve radyoterapi ilişkili ototoksisiteye karşı koruyucu rolü: nrf2 ve hedef genleri",21. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 2015, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

38. Altınışık A, Yüksel Aslıer NG, Yurdakoç K, Sütay S, Güneri EA,"Sıcaklığa Duyarlı Enjekte Edilebilir Hidrojel Sentezi ve Deksametazon'un Kontrollü Salımı",3.İlaç Kimyası:İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu, Antalya, Mart 2015, Doçentlik sonrası

39. Aslıer M, Erdağ TK, Sarıoğlu S, Güneri EA, İkiz AÖ, Uzun E, Özer E,"Kolesteatomun proliferatif ve destrüktif özelliklerinin pediatrik ve erişkin hastalarda karşılaştırılması",36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Kasım 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

40. Aslıer M, Özay H, Doğan E, Erdağ TK, İkiz AÖ, Güneri EA,"Timpanomastoidektomi uygulanan hastalarda klinik ve fonksiyonel sonuçlarımız",36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun

Cerrahisi Kongresi, Antalya, Kasım 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

41. Aslıer M, Yüksel Aslıer NG, Gürkan S, Kırkım G, Güneri EA, İkiz AÖ,"Tip 1 kartilaj timpanoplastide, greftin akustik iletim özelliklerinin saf ses odyometrisi ve geniş bant timpanometri ile değerlendirilmesi.",36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Kasım 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

42. Mungan Durankaya S, Hande Evin, Kırkım G, Gürkan S, Mutlu B, Doğan E, Güleryüz H, Güneri EA,"Koklear İmplantlı Çocuklarda İç Kulak Anomalisinin Dil Gelişimine Etkisinin Araştırılması",9. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu, Çeşme, Eylül 2014, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

43. Eskicioğlu E, Kırkım G, Gürkan S, Mungan Durankaya S, B. Oğuz, Mutlu B, Şerbetçioğlu MB, Güneri EA,"Koklear İmplant Kullanım Süresinin P1 Dalga Latansına Etkisi",9. İç Kulak Hastalıkları ve Kokleer İmplantasyon Sempozyumu, Çeşme, Eylül 2014, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

44. Erdağ TK, Kırkım G, Özay H, Kurtoğlu G, Yılmaz Bengoa Ş, Güneri EA,"Sudden sensorineural hearing loss due to hyperviscosity syndrome: a case report",12th International Congress of the European Society of Otorhinolaryngology, İrlanda, Mayıs 2014, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

45. Kırkım G, Gürkan S, Serbetcioglu B, Güneri EA,"Importance of Audiological Tests in Assessment of Profound Children with Nonvisualized Cochlear Nerve on MRI:A Case Report",12th International Congressof the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, İrlanda, Mayıs 2014, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

46. Kırkım G, Mungan Durankaya S, Terlemez S, Şerbetçioğlu MB, Güneri EA,"Effects of Stylet Removal on Neural Response Telemetry Thresholds During Implantation",12th International Congressof the European Society of Pediatric Otorhinolaryngology, İrlanda, Mayıs 2014, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

47. Terlemez Ş, Mungan Durankaya S, Kırkım G, Şerbetçioğlu MB, Erdağ TK, Güneri EA,"Remote fitting for CI and BAHA",29th Politzer Society Meeting, Antalya, Kasım 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

48. Kara E, Ozturk NC, Dursun S, Erman E, Sengul B, Gocer P, Eti MC, Mağden AO, Ergür Kİ, Güneri EA, Talas D,"The importance of foramen spinosum agenesis and probable associated abnormal vascular structures in skull base surgery.",GLORF: 1st Global Otology Research Meeting, Antalya, Kasım 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

49. İncesulu A, Tuncer Ü, Talas D, Güneri EA, Celik O, Vayısoğlı Y, Gocer P, Kara YA, Sengul B, Çırak

E, Uygur S, Şahin F, Kanık A, Kirazlı K,"Retrospective Analysis Of Tinnitus Patients Through Clinical, Biochemical, Audiological And Radiological Evaluation: A Multicenter Study.",GLORF:1st Global Otology Research Meeting, Antalya, Kasım 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

50. Talas D, Güneri EA, İncesulu A, Tuncesr Ü, Çelik O, Vayısoğlu Y, Göçer P, Kara YA, Şengül B, Çırak E, Uygur S, Şahin F, Kanık A, Kirazlı T,"Retrospective analysis of patients with sudden sensorineural hearing loss by means of clinical, biochemical, audiological and radiological assessment: A multicenter study",GLORF:1st Global Otology Research Meeting, Antalya, Kasım 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

51. Olgun Y, Kırkım G, Altun Z, Aktaş S, Kolatan E, Kiray M, Bağrıyanık A, Olgun A, Ellidokuz H, Şerbetçioğlu B, Yılmaz O, Güneri EA,"Protective effect of korean red gingseng on cisplatin ototoxicity",29th Politzer Society Meeting, Antalya, Kasım 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

52. Erdağ TK, Kırkım G, Özay H, Kurtoğlu G, Güneri EA,"Polisitemiye sekonder ani işitme kaybı gelişen pediatrik hasta",35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Kasım 2013, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

53. Doğan E, Aslıer M, İkiz AÖ, Sarıoğlu S, Akman F, Güneri EA,"Lokal ileri evre parotis tümörlerinin cerrahi tedavisinde lateral temporal kemik rezeksiyonu",35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Serik, Kasım 2013, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

54. Doğan E, Olgun Y, Kırkım G, Kolatan HE, Erçetin AP, Aktaş S, Altun ZS, Ellidokuz H, Kiray M, Bağrıyanık HA, Yılmaz O, Güneri EA,"Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi",35.

Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Serik, Kasım 2013, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

55. Durmuşoğlu M, Doğan E, Tunçbilek P, Güneri EA,"Endoskopik orta kulak cerrahisi: erken dönem sonuçlarımız",35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Serik, Kasım 2013, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

56. Kırkım G, Şerbetçioğlu MB, Mungan Durankaya S, Güneri EA,"The effect of Round Window versus Cochleostmy Technique on Neural Response Telemetry Results in Cochlear Implantation",11th congress of the European Federation of Audiology Societies (EFAS), Macaristan, Haziran 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

57. Mungan Durankaya S, Kırkım G, Gürkan S, Güneri EA, Şerbetçioğlu MB,"Speech performance test results of implanted children",11th congress of the European Federation of Audiology Societies (EFAS), Macaristan, Haziran 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

58. Olgun Y, Kırkım G, Kolatan E, Kiray M, Bağrıyanık A, Olgun A, Kızmazoğlu D, Ellidokuz H, Şerbetçioğlu B, Altun Z, Aktaş S, Yılmaz O, Güneri EA,"Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity",20th International Federation of Otorhino Laryngological Societies (IFOS) World Congress, June 1-5, 2013 Seoul, Korea, Güney Kore, Haziran 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

59. Olgun Y, Altun Z, Aktaş S, Erçetin P, Kırkım G, Kiray M, Bağrıyanık A, Özoğul C, Şerbetçioğlu B, Güneri EA,"In vitro Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Induced Ototoxicity",20th International Federation of Otorhino Laryngological Societies (IFOS) World Congress, June 1-5, 2013 Seoul, Korea., Güney Kore, Haziran 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

60. Olgun Y, Kırkım G, Kolatan HE, Kiray M, Bağrıyanık HA, Olgun A, Kızmazoğlu D, Ellidokuz H, Şerbetçioğlu MB, Altun ZS, Aktaş S, Yılmaz O, Güneri EA,"Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats",20th International Federation of Otorhino Laryngological Societies (IFOS) World Congress, June 1-5, 2013 Seoul, Korea., Güney Kore, Haziran 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

61. Kırkım G, Şerbetçioğlu MB, Mutlu B, Güneri EA,"ROUND WINDOW AND COCHLEOSTOMY TECHNIQUE IN COCHLEAR IMPLANTATION: NEURAL RESPONSE IMAGING FINDINGS",11TH EUROPEAN SYMPOSIUM ON PAEDIATRIC COCHLEAR IMPLANTATION, İstanbul, Mayıs 2013, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

62. Kırkım G, Şerbetçioğlu MB, Mutlu B, Mungan Durankaya S, Gürkan S, Doğan E, Güneri EA,"Hearing and balance problems of patients with enlarged vestibular aquaduct syndrome",Vertigo Academy International I, Antalya, Kasım 2012, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

63. Durmuşoğlu M, Doğan E, Güneri EA,"Akut koklear işitme kayıplarında uzun süreli transtimpanik steroid tedavisi sonuçlarımız",34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer, Ekim 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

64. Erdağ TK, Doğan E, Ecevit MC, Durmuşoğlu M, Güneri EA, İkiz AÖ,"Dört ulusal KBB dergisinin 2002/2010 yılları arasındaki niteliksel ve niceliksel analizi",34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer, Ekim 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

65. Aslıer M, Mungan Durankaya S, Kurtoğlu G, Doğan E, Erdağ TK, Güneri EA, İkiz AÖ,"Tip 1 timpanoplasti sonuçlarımız",34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer, Ekim 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

66. Altun ZS, Olgun Y, Erçetin AP, Aktaş S, Kırkım G, Şerbetçioğlu MB, Olgun HN, Güneri EA,"Is Acetly-L Carnitine Protective on Cisplatin-ınduced ototoxicity in HEI-OCI cell line?",44th Congress of the International Society of Paediatric Oncology, İngiltere, Ekim 2012, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

67. Olgun Y, Altun ZS, Kolatan HE, Kırkım G, Kiray M, Bağrıyanık HA, Aktaş S, Şerbetçioğlu MB, Ellidokuz H, Yılmaz O, Güneri EA,"Resveratrol Sisplatin ototoksisitesini önlemede etkin mi?",2. Ulusal Otoloji ve Nörotoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

68. Olgun Y, Altun ZS, Erçetin AP, Aktaş S, Kırkım G, Kiray M, Bağrıyanık HA, Özoğul C, Şerbetçioğlu MB, Güneri EA,"Resveratrolün sisplatin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi",2.Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

69. Altun ZS, Olgun Y, Erçetin AP, Aktaş S, Kırkım G, Şerbetçioğlu MB, Olgun H, Güneri EA,"Asetil-L- Karnitin HEI-OC1 Koklea Hücre Dizisinde Sisplatin Ototoksisitesine Karşı Koruyucu mu?",XVII.TPOG

ULUSAL PEDİATRİK KANSER KONGRESİ, Bolu, Mayıs 2012, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

70. Olgun Y, Altun ZS, Aktaş S, Erçetin AP, Kırkım G, Şerbetçioğlu MB, Güneri EA,"Protective Effect of Resveratrol Against Cisplatin İnduced Ototoxicity",9th Annual Middle East Update ın Otolaryngology Conference and Exhıbıtıon Head and Neck Surgery, Birleşik Arap Emirliği, Nisan 2012, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

71. Güneri E, Doğan E, Olgun Y, Mutlu B,"Koter tekniği ile posterior kordotomi",33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

72. Yüksel N, Doğan E, Men S, Güneri E,"Baş boyun bölgesinin kesici delici alet yaralanması: sıradışı bir bıçak yaralanması",33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz veBaş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

73. Erdağ TK, Durmuşoğlu M, Güzeloğlu M, Hazan E, Demirdöver C, Güneri E,"Trakeotomiye Sekonder Majör Arter Fistülizasyonu: Olgu Sunumu.",33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2011, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

74. G Kırkım, M B Şerbetçioğlu, E A Güneri, T K Erdağ, A Güneri,"Different features of large vestibular aquaduct syndrome in children","International journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 75/32//2011",10th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Yunanistan, Mayıs 2011, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

75. Güneri EA, Kuştutan Ö,"The Evaluation Of The Effects Of Betahistine In Addition To The Epley Maneuver On The Symptoms And Quality Of Life Indices In Posterior Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo Of The Canalithiasis Type",Sixth International Symposium on Meniere?s Disease and Inner Ear Disorders, Kyoto, Japan, November 14- 17, 2010., Japonya, Kasım 2010, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

76. Güneri E, Güneş D, Kırkım G, Özoğul C, Şerbetçioğlu B, Yılmaz O, Tüfekçi Ö, Kolatan E, Mutafoğlu K, Altun Z, Aktaş S, Erbayraktar Z, Olgun N,"Audiological, Immunohistochemical and Ultrastructural Analysis and Evaluation of the Effect of Acetyl-L-Carnitine on Experimental Cisplatin induced Ototoxicity",Sixth International Symposium on Meniere's Disease and Inner Ear Disorders, Japonya, Kasım 2010, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

77. Kırkım G, Şerbetçioğlu MB, Mungan S, Erdağ T, Güneri E,"Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğunun Uzun Dönem Sonuçları",32. Türk-Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

78. İkiz A, Durmuşoğlu M, Çetinayak H, Doğan E, Ecevit M, Erdağ T, Güneri E, Sarıoğlu S, Ada E, Akman F,"Hipofarenks kanserlerinin tedavisinde cerrahi+adjuvan tedavi ve kemoradyoterapi sonuçlarının karşılaştırılması",32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

79. Ecevit M, Doğan E, Aslıer M, Kırkım G, Erdağ T, İkiz A, Güneri E, Şerbetçioğlu M, Sütay S, Güneri A,"Ani işitme kaybı tanısı konulan hastalarda tedavi sonuçlarımız",32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

80. Hüseynov T, Doğan E, Güneri E,"Kombine laringosel: 2 olgu sunumu",32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

81. Doğan E, Erdağ T, Sarıoğlu S, Güneri E,"Temporal kemiğin metastatik tümörleri",32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kemer, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

82. M. Özgür Avinçsal, Seda Özbal, Çetin Pekçetin, Ahmet Ömer İkiz, Enis Alpin Güneri,"Deneysel Sıçan Alerjik Rinit Modelinde Topikal İntranazal Doksisiklin Etkilerinin İncelenmesi",32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

83. Bayır Ö, Güneri E, Dilek M, Özer E, Çakmakcı H, Erdağ T,"Nazofarengeal matür teratom",32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2010, Doçentlik sonrası

84. Mungan S, Kırkım G, Şerbetçioğlu B, Gürkan S, Güneri EA, Güneri A,"Okul öncesi dil gelişim ölçeğiyle koklear implantlı çocukların dil gelişimlerinin değerlendirilmesi",32. Türk-Ulusal Kulak Burun Boğaz

Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27 Ekim-31 Ekim 2010, Antalya, İzmir, Ekim 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

85. Mutlu B, Bayır Ö, Avinçsal Ö, Bayraktar B, Güneri E,"Yetişkin Unilateral Rekürrent Sinir Paralizilerinde Ses Terapisinin Etkinliği",V. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Balçova, Eylül 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

86. Mutlu B, Bayraktar B, Avinçsal Ö, Bayır Ö, Güneri E,"Yetişkin vokal kord nodüllerinde ses terapisinin etkinliğinin objektif ve subjektif yöntemlerle değerlendirilmesi",U. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Balçova, Eylül 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

87. Gürkan S, Kırkım G, Şerbetçioğlu B, Mungan S, Güneri EA, Güneri A,"Çocuklar için anlamlı işitsel deneyim skalası ile konuşmanın anlamlı kullanımı ölçekleri kullanılarak koklear implantlı çocukların dil gelişiminin değerlendirilmesi",, İzmir, Eylül 2010, Doçentlik sonrası

88. Dilek Güneş, Günay Kırkım, Efsun Kolatan, Enis Alpin Güneri, Candan Özoğul, Bülent Şerbetçioğlu, Osman Yılmaz, Özlem Tüfekçi, Kamer Mutafoğlu, Zekiye Altun, Safiye Aktaş, Zübeyde Erbayraktar, Nur Olgun,"Evaluation of the effect of acetyl L-carnitine on experimental cisplatin ototoxicity and neurotoxicity",Advances in Neuroblastoma Research, İsveç, Haziran 2010, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

89. Güneş D, Kırkım G, Kolatan E, Güneri A, Özoğul C, Altun Z, Şerbetçioğlu B, Yılmaz O, Aktaş S, Mutafoğlu K, Tüfekçi Ö, Erbayraktar Z, Olgun N,"Asetil L Karnitinin sisplatin Ototoksisite ve Nörotoksisite Üzerine Etkileri",XVI. TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi, Samsun, Mayıs 2010, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

90. Erdağ T, Olgun Y, Ecevit M, İkiz A, Güneri E, Özer E, Güneş D, Güneri A,"Pediatrik Enfeksiyon Dışı Boyun Kitleleri",31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

91. Erdağ T, Çakır A, Çetinayak H, Ecevit M, Güneri E, Akman F, İkiz A,"Kemoradyoterapi uygulanan hipofarenks kanserli hastalarda trakeotomi gereksinimi",31. TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Ekim 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik

sonrası

92. Günay Kırkım, Bülent Şerbetçioğlu, Dilek Güneş, Candan Özoğul, Enis Alpin Güneri, Efsun Kolatan, Osman Yılmaz, Nur Olgun,"Cisplatin verilen ratlarda işitsel Uyarılmış beyinsapı yanıtları ile elektronmikrosbobu ve immünohistokimyasal bulguların ilişkisi",31. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Ekim 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

93. Kırkım G, Şerbetçioğlu M, Mutlu B, Güneri E, Güneri A, Ceryan K,"Bilateral simetrik iletim tipi işitme kayıplarında maskeleme zorluğu",31. Türk Ulusal KBB BBC Kongresi, Antalya, Ekim 2009, Doçentlik sonrası

94. Bayır Ö, Erdağ TK, İkiz AÖ, Ecevit MC, Sarıoğlu S, Güneri EA,"Baş boyun lipomları",31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

95. Mutlu B, Bayraktar H, Topalsan SU, Bayır Ö, Çatıker B, Mungan S, Güneri EA, Posacı C,"Hormon Replasman Tedavisinin Sesin Akustik Parametreleri Üzerine Etkisi",31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2009, Doçentlik sonrası

96. Güneri E, İnce D, Kırkım G, Özoğul C., Şerbetçioğlu M, Olgun H,"Cisplatin verilen ratlarda elektronmikrosbobu ve immünohistokimyasal bulguların ilişkisi",31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2009, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

97. Birinci Y, Genç A, Ecevit M, Erdağ T, Güneri E, Öztura İ, Evlice A, İkiz A,"Spinal aksesuar sinirin korunduğu boyun diseksiyonu olgularında intraoperatif sinir monitörizasyonu sonuçları ile ameliyat sonrası omuz fonksiyonlarının karşılaştırılması",31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2009, 31. türk ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi,SS-118, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

98. Güneri E.A., Kırkım G, Şerbetçioğlu B M, Erdağ T.K., Ataman G,"Cochlear implantation in neurobrucellosis",9 th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Polonya, Mayıs 2009, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

99. Güneri E.A., Kırkım G, Şerbetçioğlu M.B., Güneri A,"Endoscope assisted cochlear implantation",9 th European Symposium on Paediatric Cochlear Implantation, Polonya, Mayıs 2009, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

100. Dokanakoğlu B, Özer E, Güneri E,"Parotis Bezinde Dermoid Kist-Olgu Sunumu",18. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Ekim 2008, Doçentlik sonrası

101. Güneri E, Olgun Y, Karademir S, Sarıoğlu S,"bukkal bölgenin metastatik leiomyosarkomu",30.ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

102. Günay Kırkım, Bülent Şerbetçioğlu, Dilek Güneş, Alpin Güneri, Efsun Kolatan, Osman Yılmaz, Nur Olgun,"Ratlarda cisplatin ototoksisitesinin objektif odyolojik testlerle değerlendirilmesi",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kumluca, Ekim 2008, Doçentlik sonrası

103. Uçar S, Kuştutan Ö, Ecevit M, Kırkım G, Erdağ T, Güneri E,"Wegener Granülomatözü (3 olgunun Sunumu)",30. Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Kumluca, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

104. A. Ö. İKİZ, Ö. BAYIR, E. A. GÜNERİ, M. C. ECEVİT, T. K. ERDAĞ,"İntraoperatif rekürren sinir monitorizasyon uygulanarak yapılan tiroidektomi cerrahisi sonuçlarımız",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

105. Güneri E, Uçar S, Mutlu B, Uğurtay Ö,"Vokal granulomların Botulinum toksini ile tedavisi",30. KBB Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

106. Erdağ TK, Çakır A, Ecevit MC, Güneri EA, Sarıoğlu S, Sütay S, İkiz AÖ,"Ekstrakranial baş boyun schwannomları",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

107. Doğan E, Erdağ TK, Sarıoğlu S, Ecevit MC, İkiz AÖ, Güneri EA,"Rat timpanik membranında deneysel olarak oluşturulan miringoskleroz gelişim sürecine N-nitro L-arjinin metil ester'in etkisi",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

108. Erdağ T, İkiz A, Avinçsal M, Sarıoğlu S, Ecevit M, Güneri E, Güneri A, Ceryan K,"T2N0M0 Glottik karsinomun tedavisinde elektif boyun diseksiyonuna gerek var mı?",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

109. Talışinsky A, Güneri E, Erdağ T, İkiz A,"Otoskleroz cerrahisinin nadir bir komplikasyonu: Gusher",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

110. Ecevit M, Kuştutan Ö, Erdağ T, İkiz A, Güneri E, Sütay S,"Penetran boyun yaralanmalarında yönlendirici bulgular ve deneyimlerimiz",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

111. Güneri E, Uçar Topalsan S, Erdağ T, Mutlu B, Uğurtay Ö,"Vokal granülomların botulinum toksini ile tedavisi",30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2008, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

112. Erdağ TK, İkiz A, Avinçsal M, Ecevit MC, Güneri E, Güneri A,"Pediatric Tracheotomy: 8 year review.",8th International Conference of the European Society of Paediatric Otorhinolaryngology, Macaristan, Haziran 2008, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

113. Enis Alpin Güneri, Başak Mutlu, Özgür Uğurtay,"Vokal Kord Kistlerine Yaklaşımımız",29. Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2007, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

114. Güneri EA, Doğan E, Belgi M, Ecevit MC, Erdağ TK, İkiz AÖ,"Nervus vagus tümörlerinde klinik deneyimlerimiz",29. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

115. Erdağ TK, İkiz AÖ, Avinçsal Ö, Ecevit MC, Güneri EA, Güneri A,"Pediatrik trakeotomi: son 7 yıllık sonuçlarımız",29. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

116. İkiz AÖ, Birinci Y, Erdağ TK, Ecevit C, Güneri EA, Doğan E, Sütay S,"Dil ve ağız tabanı kanserlerinde cerrahi sonrası fistül gelişimini etkileyen prognostik faktörler",29. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

117. Erdağ TK, Ecevit MC, Uçar S, Güneri EA, Hüseynov T, İkiz AÖ,"Baş boyunda nekrotizan fasiit: iki olgunun sunumu",29. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2007, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

118. Günay Kırkım, Bülent Şerbetçioğlu, A. Güneri, E. Güneri,"Geniş vestibuler akuaduktus sendromlu bir çocukta koklear implantasyon",29. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2007, Doçentlik sonrası

119. Genç A, Günerli A, İkiz AÖ, Güneri A,"Baş ve boyun cerrahisi sonrası solunum egzersizlerinin kan gazı değerleri üzerindeki etkisi","Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, P102",XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Kadıköy, Kasım 2006, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

120. İkiz AÖ, Erdağ TK, Güneri EA, Ecevit MC, Hazan E, Uğurlu B, Ada E, Sarıoğlu S, Sütay S,"Surgical treatment of carotid paragangliomas",4th International Conference, Multidisciplinary Approach on Thyroid Gland, Salivary Glands and Parapharyngeal Space Tumors, Hırvatistan, Kasım 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

121. Güneri E, Pabuççuoğlu U, Sarıoğlu S, Ecevit MC,"Hyperplastic Candidiasis (candidal leukoplakia) of the larynx: clinical and pathological aspects.",3rd World Voice Congress,, İstanbul, Haziran 2006, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

122. Nurullah Yüceer, Alpin Güneri, Tansu Mertol, Nuri Arda,"Konjenital hidrosefali, miyelomeningosel ve Chiari tip II malformasyonu olan olguda bilateral vokal kord paralizisi",Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi, Kemer, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

123. Karas C, İkiz AÖ, Öztura İ, Erdağ TK, Güneri EA, İtil O, Baklan B,"Uyku apnesi ve horlaması olan kişilerde üst hava yolunun manometrik kayıt eşliğinde yapılan Müller manevrası ile kantitatif olarak değerlendirilmesi",28. Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

124. İkiz AÖ, Doğan E, Sarıoğlu S, Alıcıkuş Z, Akoğlu E, Erdağ TK, Güneri EA, Ecevit MC, Akman F, Ada E, Ceryan K,"Oral kavite tümörlerinde klinik patolojik evreleme",28. Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

125. Erdağ TK, Ecevit MC, Mutlu B, Ada E, Güneri EA,"Fibröz displazili kemikte kolesteatom ve komplikasyonu.",28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs 2005, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

126. ENİS ALPİN GÜNERİ, BAŞAK MUTLU (ÖĞÜN), SÜLEYMAN MEN,"A reliable technique for the stabilization of the type I thyroplasty implant.",5th EUROPEAN CONGRESS OF OTORHINOLARYNGOLOGY HEAD AND NECK SURGERY, Yunanistan, Ekim 2004, Uluslararası organizasyon, Doçentlik sonrası

127. FADİME AKMAN, HASAN OĞUZ ÇETİNAYAK, TANER ERDAĞ, EMEL ADA, SÜLEN SARIOĞLU, ENİS ALPİN GÜNERİ, MÜNİR KINAY, KERİM CERYAN,"Paranazal sinüs tümörlerinde tedavi sonuçları",BAŞ-BOYUN KANSERLERİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, Çeşme, Eylül 2004, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

128. Erdağ TK, İkiz AÖ, Ecevit C, Güneri EA, Akman F, Sarıoğlu S, Doğan E, Özer S, Güneş D, Uysal K, Güneri A, Ceryan K,"Pediatrik malign baş boyun tümörleri ve tedavi sonuçlarımız",Baş Boyun Kanserlerinde Multi Disipliner Yaklaşım Kongresi, Çeşme, Eylül 2004, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

129. Erdağ TK, Kırkım G, İkiz AÖ, Ecevit MC, Güneri EA, Ceryan K,"Postoperative course of tinnitus after stapes surgery in otosclerosis",5th European Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Yunanistan, Eylül 2004, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

130. Erdağ TK, Ecevit MC, Güneri EA, Doğan E, İkiz AÖ, Sütay S,"Pathologic evaluation of tonsillectomy and adenoidectomy specimens in the pediatric population : is it necessary?",5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Yunanistan, Eylül 2004, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

131. Güneri EA, İkiz AÖ, Sütay S,"Cartilage tympanoplasty: our results",5th European Congress of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, Yunanistan, Eylül 2004, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

132. G. Kırkım, T.K. Erdağ, A. Ö. İkiz, E. A. Güneri, M. B. Şerbetçioğlu, H. Çakmakçı,"Audiological findings of a child with large vestibular aquaduct syndrome",International Conference in Audiology and Otology, Yunanistan, Haziran 2004, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

133. Ecevit MC, Erdağ TK, Güneri A, Sarıoğlu S, Güneri EA,"Hipofarengeal schwannom: Olgu sunumu",27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

134. Erdağ TK, Ecevit MC, İkiz AÖ, Günbay MU, Güneri EA, Sütay S,"Kılçık takılması sonucu gelişen lingual ve retrofarengeal abse (2 olgunun sunumu)",27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

135. İkiz A, Ünsal Ş, Kırkım G, Güneri E,"Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda Orta ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi",XXVII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

136. Erdağ TK, Akoğlu E, Ecevit C, Güneri EA, İkiz AÖ, Sütay S, Ceryan K,"Dil skuamöz hücreli karsinomunda metastatik lenf düğümlerinin dağılımı ve N0 boyna yaklaşım",27. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Ekim 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

137. Sarıoğlu S, Pabuççuoğlu U, Erdağ T, Güneri EA, Tekınsoy B, Güray M, Özkal S,"Submandibuler bezin inflamatuar myofibroblastik psödotümörü.",16.Ulusal Patoloji Kongresi, Konya, Mayıs 2003, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

138. Erdağ TK, İkiz AÖ, Güneri EA, Sütay S, Güneri A,"Larenjektomi spesmenlerinde dijital fotoğraf görüntülemesi",Larenks Kanserleri Multidisipliner Yaklaşım, Bursa, Aralık 2002, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

139. Erdağ TK, Karas C, İkiz AÖ, Güneri EA, Ceryan K, Sarıoğlu S,"Larengofarengeal skuamöz hücreli kanserde I. bölgeye metastaz insidansı",Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, KBB'de Yeni Ufuklar, Ankara, Mayıs 2002, Uluslararası Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

140. Erdağ TK, Güneri A, Güneri EA, İkiz AÖ, Sarıoğlu S,"Maksiller sinüs kistik schwannomu",26. Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

141. İkiz AÖ, Beyazgün V, Silistreli E, Erdağ TK, Güneri EA, Ceryan K,"Boyun diseksiyonu sonrası elektrokardiyografide QT aralığı değişiklikleri",26. Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

142. Erdağ TK, Güneri A, Güneri EA, Akman F, İkiz AÖ, Şen M, Sarıoğlu S, Ada E,"Erken evre glottik karsinomlarda tedavi sonuçlarımız",26. Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

143. Demirdelen Y, İkiz AÖ, Güneri EA, Erdağ TK, Güneri A,"Deferoksaminin gentamisin ototoksisitesinden koruyucu etkisinin kobayda araştırılması",26. Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

144. Tekin S, Güneri EA, Yılmaz O, Sarıoğlu S, İkiz AÖ, Erdağ TK,"Deneysel akut timpanik membran perforasyonunda hyalüronik asit, epidermal büyüme faktörü ve mitomisin C uygulamalarının kapanma süresi ve histopatolojik değişiklikler üzerine olan etkilerinin incelenmesi",26. Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

145. Güneri A, Erdağ TK, İkiz AÖ, Güneri EA,"Konjenital iç kulak anomalisine sekonder tekrarlayan menenjitli bir olguda transmastoid BOS fistül onarımı",26. Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

146. İkiz AÖ, Güneri EA, Erdağ TK, Sütay S,"Uvulopalatal flap",26. Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

147. İkiz AÖ, Güneri EA, Erdağ TK, Güneri A,"Kronik otitis media komplikasyonları",26. Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

148. M Şen, Akman F, Erdağ T, Sarıoğlu S, Ada E, Güneri E, Sütay S, Bilkay Görken İ, Kınay M, Ceryan K,"Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde radyoterapi.",XIV. Ulusal Kanser Kongresi, İstanbul, Nisan 2001, Hakemli organizasyon, Doçentlik sonrası

149. Erdağ TK, Güneri EA, Beyazgün V, İkiz AÖ, Ada E, Sarıoğlu S,"Parotis lipomları",Ağız ve Tükrük Bezi Hastalıklarına Multidisipliner Yaklaşım, İstanbul, Ekim 2000, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

150. Güneri EA, Güneri A, İkiz AÖ, Erdağ TK,"Late surgical results of head and neck glomus tumors",4th

Bilimsel Etkinliklerde Sunulmuş Bildirileri

Tıpta Uzmanlık sonrası Bildirileri

 

European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Almanya, Mayıs 2000, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

151. Guneri A, Mertol T, Guneri EA, Ikiz AO,"Long term surgical control rates in skull base tumors",4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Almanya, Mayıs 2000, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

152. A. Ö. İkiz, E. A. Guneri, B. Serbetcioglu, K. Ceryan,"Investigation of topical antimycotic ototoxicity in guinea pigs, a preliminary study",4th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Almanya, Mayıs 2000, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

153. İkiz AÖ, Özcan M, Güneri EA, Erdağ TK, Sütay S,"Total larenjektomi sonrası gelişen faringokutan fistüllerde prognostik faktörler",25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

154. Güneri A, İkiz AÖ, Güneri EA, Erdağ TK,"Trakeal rezeksiyon ve uç uca anastomoz",25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

155. Güneri EA, Uça M, İkiz AÖ, Erdağ TK, Sütay S,"Bir olgu nedeniyle konjenital laringeal atreziler",25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

156. Erdağ TK, Güneri EA, İkiz AÖ, Beyazgün V, Güneri A, Sarıoğlu S,"Baş boyun epidermoid karsinomlarında posterior servikal üçgene metastaz sıklığı",25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş- Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

157. Güneri EA, Demirdelen Y, İkiz AÖ, Erdağ TK, Ceryan K,"Boyun disseksiyonu sonrası gelişen uygunsuz ADH salınımı sendromu (SIADH)",25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

158. Erdağ TK, İkiz AÖ, Güneri EA, Beyazgün V, Sütay S, Sarıoğlu S,"Radikal boyun diseksiyonu ile modifikasyonlarının lenf nodu diseksiyonu açısından kantitatif karşılaştırması",25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

159. İkiz AÖ, Kırkım G, Güneri EA, Erdağ TK, Ceryan K,"Stapedotomi sonrası geç dönem işitme sonuçları: opere kulak, non opere kulak ve presbiakuzili hastaların karşılaştırılması",25. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, İzmir, Eylül 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

160. Akman F, Şen M, Güneri E, İkiz A, Tanrıver Y, Sütay S, Güneri A, Çetingöz E, Kınay M, Ceryan K,"Yerel-bölgesel yineleme yapmış larenks kanserlerinde tedavi yaklaşımları ve sonuçları.",XIII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 1999, Tıpta Uzmanlık sonrası

161. R. Bekiş, B. Değirmenci, M. Dutipek, E. A. Güneri, E. Ada, G. Çapa, H. Durak, A. Güneri,"Baş-boyun kanserlerinde lenf nodu metastazının USG, BT, MRI ve Tl-201 SPECT yöntemi ile araştırılması: İlk sonuçlar",XIII. Ulusal Türkiye Nükleer Tıp Kongresi, Kayseri, Mart 1999, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

162. Akman F, Şen M, Güneri E, Güneri A, Ataman Uruk Ö, Sarıoğlu S, Ada E, Çetingöz R, Ceryan K, Kınay M,"Hipofarenks kanserlerinde cerrahi ve radyoterapi sonuçları",III. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, İstanbul, Ekim 1998, Tıpta Uzmanlık sonrası

163. İkiz AÖ, Güneri EA, Çoban M, Akman F, Sütay S, Güneri A, Günbay U, Şen M, Sarıoğlu S, Ceryan K,"Treatment results of laryngeal cancer",II. Balkan Oncology Congress, Kuşadası, Eylül 1998, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

164. Sarıoğlu S, Güneri EA, İkiz AÖ, Sütay S, Şen M,"p53 expression in salivary gland adenoid cystic carcinoma",II. Balkan Oncology Congress, Kuşadası, Eylül 1998, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

165. Güneri EA, Çakmakcı H, İkiz AÖ, Ceryan K,"Türk populasyonunda internal akustik kanala retrosigmoid yaklaşımda ırksal faktörün etkileri",24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 1997, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı,399- 402, Tıpta Uzmanlık sonrası

166. Günbay U, Güneri EA, İkiz AÖ, Taşdemir A,"Baş boyun karsinomlarında patolojik olarak cerrahi sınır pozitifliğinin prognoza etkisi",24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 1997, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

167. İkiz AÖ, Akman F, Güneri EA, Şen M, Akoğlu E, Kınay M, Ceryan K,"T1 glottik karsinom: radyoterapi ve kurtarma cerrahisi ile sonuçlarımız",24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 1997, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı,459- 461, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

168. Ceryan K, Kırkım G, Güneri EA, İkiz AÖ,"Stapedotomi sonrası tiz frekans işitme kayıplarının normal populasyon ile karşılaştırılması",24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 1997, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

169. Güneri EA, Sütay S, İkiz AÖ,"Laringotrakeal stenozda tedavi sonuçlarımız",24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 1997, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı,395-398, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

170. Sütay S, İkiz AÖ, Güneri EA, Çoban M,"Larinks karsinomlarında klinik patolojik evre uyumu",24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 1997, Tıpta Uzmanlık sonrası

171. A. Ö. İkiz, B. Şerbetçioğlu, E. A. Güneri, S. Sütay, K. Ceryan,"Siprofloksasin: topikal kullanımda ototoksisitesinin kobayda araştırılması",24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Eylül 1997, 24. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Bildiri Kitabı,463-466, Tıpta Uzmanlık sonrası

172. Sağol Ö, Sarıoğlu S, Tuna B, Pabuççuoğlu H, Güneri A,"Baş boyunun verrüköz karsinomları, konvansiyonel skuamöz hücreli karsinomlar ve epitel hiperplazilerinde HPV varlığı ve proliferatif aktivite",13. Ulusal Patoloji Kongresi, İstanbul, Eylül 1997, Tıpta Uzmanlık sonrası

173. İkiz AO, Guneri EA, Akman F, Sutay S, Guneri A, Gunbay MU, Ceryan K, Coban M, Sen M,"Larynx carcinoma: a ten years retrospective analysis",1. Türk İtalyan Larengoloji Kongresi, Antalya, Mayıs 1997, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

174. Sağol Ö, Sarıoğlu S, Özkal S, Kuyucuoğlu F, Pabuççuoğlu H, Güneri E, Ataman Uruk Ö,"Larinks Karsinomlarında Tümör Lokalizasyonu ile Metastatik Lenf Nodu Lokalizasyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi",XIII. Ulusal Patoloji Sempozyumu ?Baş-Boyun Tümörleri, Adana, Nisan 1997, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

175. Ataman Uruk Ö, Ataman F, Güneri E.A, Şen M, Bilkay Görken İ, Çetingöz R, Kınay M,"Nazofarenks dışı yerel ileri baş ve boyun karsinomlarında eş zamanlı kemoterapi uygulanması.",XII. Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Nisan 1997, Tıpta Uzmanlık sonrası

176. Güneri A, Mertol T, İkiz AÖ, Güneri EA,"Retrokoklear girişimlerde cerrahi tedavi ön sonuçlarımız",Otonöroloji Günleri, İstanbul, Ekim 1996, Tıpta Uzmanlık sonrası

177. Ataman Ö, Şen M, Akman F, Görken İ.B, Güneri E.A, Günbay U, Alanyalı H, Çetingöz R, Kınay M, Sütay S, Pabuççuoğlu U, Ada E, Ceryan K,"Oral kavite ve orofarenks karsinomlarında tedavi sonuçları.",II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROk), Ürgüp, Ekim 1996, Tıpta Uzmanlık sonrası

178. Tuzcuoğlu G, Şen M, Ataman Ö, Akman F, Görken İ.B, Güneri E.A, Ada E, Pabuççuoğlu U, Alanyalı H, Çetingöz R, Ceryan K, Kınay M,"Çocukluk çağında tükrük bezi mukoepidermoid karsinomu: iki olgu sunumu.",II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK), Ürgüp, Ekim 1996, Tıpta Uzmanlık sonrası

179. Akman F, Şen M, Bilkay Görken İ, Ataman Uruk Ö, Tuzcuoğlu G, Güneri E, Günbay U, Güneri A, Sütay S, Ada E, Pabuççuoğlu U, Çetingöz R, Alanyalı H, Ceryan K, Kınay M,"Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler.",II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK), Ürgüp, Ekim 1996, Tıpta Uzmanlık sonrası

180. Bilkay Görken İ, Şen M, Akman F, Ataman Uruk Ö, Güneri E, Sarıoğlu S, Tuzcuoğlu G, Günbay U, Güneri A, Yurtsever S, Alanyalı H, Çetingöz R, Ceryan K, Kınay M,"Nazofarenks kanserlerinde neoadjuvant kemoterapi",II. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Ürgüp, Ekim 1996, Tıpta Uzmanlık sonrası

181. Ö Ataman, M Şen, Akman F, İ B Görken, G Tuzcuoğlu, E A Güneri, U Günbay, H Alanyalı, R Çetingöz, M Kınay, S Sütay, U Pabuççuoğlu, E Ada, K Ceryan,"Treatment results in oral cavity and oropharynx carcinomas.","Radiation Oncology, 40(suppl.1), s:96",15 th Annual ESTRO Meeting, Avusturya, Eylül 1996, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

182. F Akman, M Şen, İ Bilkay Görken, Ö Ataman, G Tuzcuoğlu, E A Güneri, U Günbay, A Güneri, S Sütay, E Ada, U Pabuççuoğlu, R Çetingöz, H Alanyalı, K Ceryan, M Kınay,"Early and late effetcs of radiotherapy in head and neck carcinoma patients.","Radiation Oncology, 40(suppl.1),s:96",15 th Annual ESTRO Meeting, Avusturya, Eylül 1996, Uluslararası Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası

183. Şen M., Bilkay İ., Günbay U., Güneri A., Sütay S, Ceryan K., Pabuççuoğlu U., Alakavuklar M., Kovanlıkaya İ., Sarıoğlu S, Ada E, Sancar A, Durak H, Alanyalı H, Çetingöz R., Kınay M.,"Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları",I. UROK, Çeşme, Mayıs 1994, Hakemli organizasyon, Tıpta Uzmanlık sonrası