Prof. Dr. ENİS ALPİN GÜNERİ

Yönetilen Tezler

1- Deneysel Akut Timpanik Membran Perforasyonunda Hyalüronik Asit, Epidermal Büyüme Faktörü Ve Mitomisin C Uygulamalarının Kapanma Süresi Ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi. Selma Tekin, 2001.

2- Gentamisin’ in Farklı Doz ve Uygulamalar Sonrası Ototoksik Etkisinin Değerlendirilmesi. Nihan Akça, 2004.

3- Benign Vokal Kord Lezyonlu Hastalarda Ses Terapisinin Etkinliğinin Videostroboskopi Ve Ses Analiz Yöntemleriyle Değerlendirilerek Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Özgür Uğurtay, 2006.

4- Deneysel Alerjik Rinit Modelinde Doksisiklin Etkisinini Değerlendirilmesi. Özgür Avinçsal, 2010.

5- Posterior Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Epley Manevrasına Ek Olarak Verilen Betahistin’ in Tedavi Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi. Özge Kuştutan, 2010.

6- BENİGN VOKAL KORD LEZYONLARININ SUBJEKTİF VE OBJEKTİF DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİYLE TEDAVİ ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ, Dr. Ali Oğuz DEMİR, Mart 2012 - Mayıs 2016

7- OTOSKLEROZ HASTALARINDA İDRARDA KEMİK YIKIM METABOLİTİ DEOKSSİPİRİDİNOLİN DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Dr. Pınar TUNÇBİLEK, Ağustos 2010 - Ağustos 2014

8- Deneysel Vestibüler ve Koklear Toksisite Modelinde Çapraz Bağlı Hyalüronik Asitin Etkileri, Dr. Erdal ERKOÇ, Ocak 2019